en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Научен семинар

Свободен достъп до статии  от Taylor & Francis

Издателство Taylor & Francis е предоставило безплатен достъп до статии по инженерни науки на теми, предизвикали най-голям интерес през последната година. Предложението е валидно до края на 2015 г. Селекцията от статии се намира на адрес:

explore.tandfonline.com/page/est/engineering-most-popular

Десетте най-четените статии в областта на строителството и строителното инженрество за 2014 може да намерите на следните два линка: Building & Construction и Civil Engineering.

Архитектурна секция

Инженерна секция

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

14 0.008