en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научен семинар Архитектурна секция Инженерна секция
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Архитектурна секция

На 5-ти ноември от 9:00 часа в зала 203 на 2-ри корпус се проведе семинар на Архитектурната секция, на който се представи текущата работа по проектите от Научния план на ВСУ през 2014 г. Семинарът бе отворен за присъствие на преподаватели, докторанти, студенти и външни гости.

На семинара се обсъдиха следните девет презентации:
1. (сигн. 15/2014) Теоретично изследване и анализ на развитието на законодателната рамка в областта на териториалното устройство, градоустройството, инвестиционното проектиране и строителството (година 1-ва от 1)
ръководител и презентатор: доц. арх. Борислав Борисов

2. (сигн. 16/2014) Градоустройствен анализ, специализирано проучване и изработване на теоретична концепция – хипотеза за развитие на източната ос на главния градски център на гр. София (година 1-ва от 1)
ръководител и презентатор: доц. арх. Борислав Борисов

3. (сигн. 06/2014) Иновативни методи за създаване на тансегрити структури за приложение в архитектурата и строителството на сгради и съоръжения (година 1-ва от 2)
ръководител: доц. Веселин Кънчев
презентатор: гл. ас. арх. Юлия Илиева

4. (сигн. 07/2014) Разработване и експериментиране на тестова система за обучение и проверка на знания (година 1-ва от 1)
ръководител и презентатор: доц. Александра Иванова

5. (сигн. 05/2013) Солун-София. Сравнително изследване на паметници на архитектурата през Античността и Средновековието (година 2-ра от 3)
ръководител и презентатор: доц. Валентина Върбанова

6. (сигн. 06/2013) Метод за предизвикване на психически комфорт с архитектурно-строителни средства (година 2-ра от 2)
ръководител: доц. арх. Людмила Александрова
презентатор: гл. ас. арх.  Пламен Генов

7. (сигн. 07/2013) Цифровизиране на елементи, детайли и орнаменти от български възрожденски сгради (година 2-ра от 3)
ръководител: доц. арх. Борислав Борисов
презентатор: ас. арх. орислав Козарев

8. (сигн. 08/2013) Изследване на развитието на обществено - рекреационните функции в архитектурата на конните спортни бази (година 2-ра от 2)
ръководител: доц. арх. Борислав Борисов
презентатор: гл. ас. арх. Елена Динева-Василева

9. (сигн. 09/2013) Изследване на комуникационните пространства в обществените сгради” (година 2-ра от 2)
ръководител: доц. арх. Валентина Върбанова
презентатор: гл. ас. арх. Атанас Колев Василев

 

 

189 0.177