14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Помощ относно регистрацията за участие в конференция ВСУ`2014

1-ва стъпка

РЕГИСТРИРАНЕ – в НОВА РЕГИСТРАЦИЯ

Действие – попълвате реален ваш имейл, избрана на момента парола и кода за сигурност, който виждате изписан с разкривени цефри или букви.

(Кодът за сигурност се състои от две части, които се изписват, разделени с интервал на мястото на думите "Въведете текста". Ако не сте сигурни, че разчитате правилно кода за сигурност, натиснете бутона за зареждане на друг код . Може да натиснете този бутон няколко пъти докато се покажат по-лесни за разчитане цифри или букви.)

Щом щракнете бутона, върху който пише "Регистриране", системата автоматично изпраща имейл до посочения от Вас имейл адрес.

2-ра стъпка

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНЕТО

На посочения мейл получавате съобщение от вида:

"Ако искате да завършите регистрацията си…", завършващо с интернет адрес:

http://www.vsu.bg/index.php?pid=1030&user2=newreg&code=uJhna.....

Потвърждението на профила става при щракане (кликане) с мишката върху адреса, т.е. подчертания текст.

3-ра стъпка

ВЛИЗАНЕ В ЛИЧНАТА РЕГИСТРАЦИЯ – в МОЯТА РЕГИСТРАЦИЯ

В полетата „Потребителско име“ и „Парола“ попълвате вашия имейл и парола, избрани в 1-вата стъпка.

Щраквате бутона "Влизане".

4-та стъпка

РЕДАКТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Намирате се в МОЯТА РЕГИСТРАЦИЯ, след като сте подали правилно „Потребителско име“ и „Парола“ и сте влезли.

Щракате върху почернените думи „Редактиране на личните данни“, накрая на раздела „Моите лични данни“, след което се появяват полета за попълване. За да завършите редактирането, т.е. системата да съхрани направените промени, е необходимо да натиснете големия бутон отдолу, в който има надпис „Запазване на промените“.

5-та стъпка

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ, ПОПЪЛВАНЕ НА РЕЗЮМЕ, ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАД

Всички тези дейности се осъществяват след влизане с „Потребителско име“ и „Парола“ в МОЯТА РЕГИСТРАЦИЯ и щракане върху почернената дума „Редактиране“, която е след „Първи доклад“ и „Втори доклад“ на раздела „Участие“. И тук за да може системата да отрази направените промени, е необходимо да натиснете големия бутон отдолу, в който има надпис „Запазване на данните“. След регистрирането, напр. на доклад, се появява надпис „Регистриране на доклад“, след което текст „Моята регистрация“ и „Данните бяха съхранени.“ Щракайки върху „Моята регистрация“ отново, може да редактирате лични данни или да правите промени, свързани с Вашето участие във ВСУ‘2014“.

Съобщаване за нередности и получаване на помощ

Ако изпълнявате горните стъпки, но при някоя от тях нещата не се случват както е описано, моля, незабавно пишете на адрес site@vsu.bg или се обадете на тел. 0898265530. В имейла или при обаждането си опишете, възможно по-последователно, какви действия извършвате и при кое от тях не се случва това, което очаквате.