14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Официален спонсор на 14-та международна конференция ВСУ'2014

 

За Проектсофт

Fig.1.

Проектсофт ЕООД е основана през 2008 г. от инж. Неделчо Ганчовски, с основна дейност - разработване на софтуер за проектиране на строителни конструкции. Нашите продукти PSCAD и Design Expert са предпочитани сред българските проектанти заради тяхната практическа насоченост, лекота на работа и високо качество. Към настоящия момент, програмите се използват от над 500 проектантски бюра и фирми, между които Лукойл, Аргогруп, Маркан, ИКюИ България, Нипроруда, Мостконсулт, БИАС-М и др. През 2012 година, софтуерът е преведен на английски език и се разпространява в редица държави от Европа, Азия и Африка, благодарение на нашите чуждестранни партньори. Проектсофт е дистрибутор и на други CAD системи за базово и специализирано проектиране в области като архитектура, машиностроене, ел. инсталации, ВиК, ОВК и др.

Нашите продукти

Fig.2.

PSCAD и Design Expert са предназначени за цялостно проектиране на Ст.Б. и стоманени конструкции в съответствие с Еврокод. Програмите обхващат всички етапи от процеса на проектиране:

  • Изграждане на пространствен геометричен модел на сградата чрез параметрични обекти;
  • Автоматизирано генериране на кофражни и монтажни планове, разрези и изгледи, включващи необходимите оси, размери и коти;
  • Генериране на мрежа крайни елементи и статико-динамически анализ на конструкцията по МКЕ; Отпечатване на подробни изчислителни записки на български език, съдържащи всички необходими проверки;
  • Оразмеряване на конструктивните елементи в съответствие с Еврокод и изискванията за капацитивно проектиране;
  • Автоматизирано конструиране и изчертаване на армировките. Генериране на фигурни спецификации и количествени сметки за стоманата, бетона и кофража.

Проектсофт предоставя на своите клиенти безплатно обучение и техническа поддръжка за използваните софтуерни продукти. Програмите могат да се ползват безплатно от ученици, студенти и преподаватели в учебни заведения в рамките на учебния процес.

За контакти,

Fig.3.

Инж. Неделчо Ганчовски

Проектсофт ЕООД

София, 1164, бул. Пейо Яворов 34-36, ет. 1, ап. 4

тел. +359 2 866 1297, +359 885 166 212

email: sales@proektsoft-bg.com

www.proektsoft-bg.com