en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Консултантска дейност

Във ВСУ се осъществява Консултантска дейност

Направление: „Сеизмична осигуреност и динамична устойчивост на сгради“

Високо квалифициран хабилитиран колектив с богат в областта опит изготвя становища и експертизи по отношение на сеизмичната осигуреност и динамична устойчивост на съществуващ сграден фонд и съоръжения, както и на проектна документация при ново строителство на сложни сгради и съоръжения. Колективът включва хабилитирани лица и практикуващи инженери от три университета и е в състав:

  • проф. д.т.н. инж. Константин Казаков (ВСУ „Л. Каравелов“) – ръководител;
  • доц. д-р инж. Радан Иванов (ВСУ „Л. Каравелов“) – зам. ръководител;
  • проф. д-р инж. Здравко Бонев (УАСГ-София);
  • доц. д-р инж. Цветан Георгиев (УАСГ-София);
  • доц. д-р инж. Анита Хандрулева (ВСУ „Л. Каравелов“);
  • доц. д-р инж. Иван Павлов (ВСУ „Ч. Храбър“);
  • доц. д-р инж. Дария Михалева (ВСУ „Ч. Храбър“).

За становища, експертизи и консултация за проектна документация се обръщайте към проф. д.т.н. инж. Константин Казаков (kazakov@vsu.bg) или доц. д-р инж. Радан Иванов (r_ivanov@vsu.bg).

 

215 0.079