en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта


Кандидатстудентска кампания в Атина, Гърция

На 15 и 16 март 2014 г. Ректорът на ВСУ „Л. Каравелов“ доц. Радан Иванов участва в 16-то международно изложение на образованието и кариерата в Атина, Гърция. По време на събитието той дава напътствия на кандидат-студентите относно начина за кандидатстване във ВСУ, цената и особеностите на живот в България и други въпроси свързани с обучението на чуждестранни граждани у нас. Проведе срещи с няколко консултантски фирми специализирани в подготовка на гръцки студенти за кандидатстване в чужбина. Заедно с колеги от други университети посети посолството на Р. България в Атина, където се срещна с посланика и културното аташе, на които бяха представени стратегии за набиране на студенти от Гърция.

Това посещение допринесе за получаване на ценни съвети и напътствия относно укрепване на доверието на потенциалните кандидати във ВСУ „Л. Каравелов“ като надеждна образователна институция.

 
инж. Боряна Димитрова
Секретар на Ректор & PR


 

277 0.107