en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни


 

4-та Конференция "Земетръсно инженерство и инженерна сеизмология" в гр. Бор, Сърбия

 От 19 до 21 май 2014 г. се проведе 4-th Specialist Conference “Seismic Engineering and Engineering Seismology” („Земетръсно инженерство и инженерна сеизмология”) в гр. Бор, Сърбия. В конференцията взеха активно участие доц. д-р инж. Радан Иванов, ректор на ВСУ „Л. Каравелов“; проф. д.т.н. инж. Константин Казаков, ас. д-р инж. Анита Хандрулева, ас. инж. Владимир Матуски, ас. инж. Илиана Стойнова и инж. Милко Милошев от катедра „Механика и математика“ на ВСУ. 

На конференцията доц. Радан Иванов изнесе пленарен доклад на тема „Приложения на Метода на дискретните елементи в Земетръсното инженерство“. Доклада бе посрещнат с интерес от аудиторията и предизвика въпроси и дискусии. Сборник с доклади от конференцията, заедно със Сборници от предишните две издания от 2010 г. и 2012 г. и Сборник доклади от конференция за геотехнически аспекти на строителното инженерство от 2013 г. са предоставени в библиотеката на ВСУ, където всеки желаещ може да се запознае с тях.

Конференцията протече в изключително тежки за Сърбия дни – проливни дъждове и наводнения, които възпрепятстваха много сръбски колеги да участват, тъй като бяха мобилизирани в екипите по оценка на щетите от бедствията. Въпреки това, повечето участници изнесоха докладите си и участваха в съответните дискусии.

Освен сръбски колеги имаше представители от България, Германия, Гърция, Румъния и Македония. Германия бе представена от настоящият президент на Хумболтовата фондация и изтъкнат учен проф. Уве Дорка.

Конференцията протече при идеална организация в хотел „Езеро“ в красивата местност край гр. Бор наречена „Борско езеро“.

От Ръководството

 

 

 

 
 

 

 

375 0.117

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...