en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта


4-та Конференция "Земетръсно инженерство и инженерна сеизмология" в гр. Бор, Сърбия

 От 19 до 21 май 2014 г. се проведе 4-th Specialist Conference “Seismic Engineering and Engineering Seismology” („Земетръсно инженерство и инженерна сеизмология”) в гр. Бор, Сърбия. В конференцията взеха активно участие доц. д-р инж. Радан Иванов, ректор на ВСУ „Л. Каравелов“; проф. д.т.н. инж. Константин Казаков, ас. д-р инж. Анита Хандрулева, ас. инж. Владимир Матуски, ас. инж. Илиана Стойнова и инж. Милко Милошев от катедра „Механика и математика“ на ВСУ. 

На конференцията доц. Радан Иванов изнесе пленарен доклад на тема „Приложения на Метода на дискретните елементи в Земетръсното инженерство“. Доклада бе посрещнат с интерес от аудиторията и предизвика въпроси и дискусии. Сборник с доклади от конференцията, заедно със Сборници от предишните две издания от 2010 г. и 2012 г. и Сборник доклади от конференция за геотехнически аспекти на строителното инженерство от 2013 г. са предоставени в библиотеката на ВСУ, където всеки желаещ може да се запознае с тях.

Конференцията протече в изключително тежки за Сърбия дни – проливни дъждове и наводнения, които възпрепятстваха много сръбски колеги да участват, тъй като бяха мобилизирани в екипите по оценка на щетите от бедствията. Въпреки това, повечето участници изнесоха докладите си и участваха в съответните дискусии.

Освен сръбски колеги имаше представители от България, Германия, Гърция, Румъния и Македония. Германия бе представена от настоящият президент на Хумболтовата фондация и изтъкнат учен проф. Уве Дорка.

Конференцията протече при идеална организация в хотел „Езеро“ в красивата местност край гр. Бор наречена „Борско езеро“.

От Ръководството

 

 

 

 
 

 

 

277 0.066