bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

4-та Конференция "Земетръсно инженерство и инженерна сеизмология" в гр. Бор, Сърбия

 От 19 до 21 май 2014 г. се проведе 4-th Specialist Conference “Seismic Engineering and Engineering Seismology” („Земетръсно инженерство и инженерна сеизмология”) в гр. Бор, Сърбия. В конференцията взеха активно участие доц. д-р инж. Радан Иванов, ректор на ВСУ „Л. Каравелов“; проф. д.т.н. инж. Константин Казаков, ас. д-р инж. Анита Хандрулева, ас. инж. Владимир Матуски, ас. инж. Илиана Стойнова и инж. Милко Милошев от катедра „Механика и математика“ на ВСУ. 

На конференцията доц. Радан Иванов изнесе пленарен доклад на тема „Приложения на Метода на дискретните елементи в Земетръсното инженерство“. Доклада бе посрещнат с интерес от аудиторията и предизвика въпроси и дискусии. Сборник с доклади от конференцията, заедно със Сборници от предишните две издания от 2010 г. и 2012 г. и Сборник доклади от конференция за геотехнически аспекти на строителното инженерство от 2013 г. са предоставени в библиотеката на ВСУ, където всеки желаещ може да се запознае с тях.

Конференцията протече в изключително тежки за Сърбия дни – проливни дъждове и наводнения, които възпрепятстваха много сръбски колеги да участват, тъй като бяха мобилизирани в екипите по оценка на щетите от бедствията. Въпреки това, повечето участници изнесоха докладите си и участваха в съответните дискусии.

Освен сръбски колеги имаше представители от България, Германия, Гърция, Румъния и Македония. Германия бе представена от настоящият президент на Хумболтовата фондация и изтъкнат учен проф. Уве Дорка.

Конференцията протече при идеална организация в хотел „Езеро“ в красивата местност край гр. Бор наречена „Борско езеро“.

От Ръководството

 

 

 

 
 

 

 

400 0.836

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...