en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Поздравителен адрес

Rector

Уважаеми преподаватели и студенти,

Скъпи колеги и бъдещи участници във ВСУ’2016,

Както винаги конференцията на ВСУ „Л. Каравелов“ ще предостави възможности за стимулиращ обмен на изследователски идеи по широк кръг от проблеми на архитектурата, строителното инженерство и всички свързани с тях науки. По време на устните презентации, постерните сесии, фирмените изложби и конферентната екскурзия, участниците от България и чужбина ще могат свободно да споделят и обсъждат всички професионални и житейски проблеми съпътстващи дейността на преподавателите и учените у нас и по света. Както и досега добре дошли на конференцията са докторанти и млади учени, които всички ценим високо като носители на бъдещето на нашата професия. Уверен съм, че високите стандарти на организация и качество на представените материали, до които достигнахме през годините, ще бъдат потвърдени и дори надминати.

Пожелавам успешна работа на конференцията!

доц. д-р инж. Радан Иванов
Ректор на ВСУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

 

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com