Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Учебен план

Специалност "Архитектура"

Професионална квалификация: "архитект",
Образователно-квалификационна степен "магистър"

въведен през: 2011

Вижте учебен план от: 2014

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Въведение в архитектурното проектиране (ВАП)30 - 0 - 0писмен изпит 2
2Основи на архитектурната композиция 15 - 0 - 0текуща оценка 1
3Основи на абстрактната композиция15 - 60 - 0текуща оценка 1 курсова задача4
4Сградостроителство І30 - 0 - 0писмен изпит 2
5Математика 30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
6Дескриптивна геометрия45 - 45 - 0писмен изпит 1 курсова задача6
7История на изкуството І30 - 0 - 0писмен изпит 2
8Рисуване І0 - 45 - 0текуща оценка 1 курсова задача2
9Моделиране І0 - 45 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
10Избираема дисциплина - група 1 (И-01, И-02)0 - 45 - 0без оценка 3
11Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 42030
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
12Сградостроителство - практика0 - 0 - 40текуща оценка 0
13Рисуване - практика0 - 0 - 40текуща оценка 0
14Основи на архитектурната композиция 0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
15Сградостроителство I част0 - 30 - 0без оценка 1 курсова задача2
16Сградостроителство ІІ част30 - 0 - 0писмен изпит 2
17ВАП - изобразителни средства в архитектурата0 - 45 - 0без оценка 1 курсова задача3
18История на изкуството ІІ30 - 0 - 0писмен изпит 2
19Строителни материали и изолации45 - 15 - 0писмен изпит 4
20Строителна физика15 - 15 - 12писмен изпит 2
21Рисуване ІІ0 - 45 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
22Моделиране ІІ0 - 45 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
23Избираема дисциплина - група 2 (И-03, И-04)0 - 45 - 0текуща оценка 3
24Физическо възпитание и спорт 30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 36030

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
25АП I - ваканционно селище0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
26Жилищни сгради 60 - 0 - 0писмен изпит 4
27Обществени сгради 60 - 0 - 0писмен изпит 4
28Сградостроителство II част 0 - 30 - 0без оценка 1 курсова задача2
29Сградостроителство ІІІ част 30 - 0 - 0писмен изпит 2
30Геодезия 30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
31История на архитектурата на древността и античността 30 - 0 - 0писмен изпит 2
322D компютърно проектиране15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
33Избираема дисциплина - група 3 (И-05, И-06)0 - 45 - 0текуща оценка 3
34Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 39030
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
35Геодезия - практика0 - 0 - 40текуща оценка 0
36Архитектурна екскурзиябез оценка 0
37АП II - еднофамилна жилищна сграда0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
38АП III - обществени сгради І0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
39Сградостроителство ІII0 - 60 - 0без оценка 1 курсова задача4
40Строителна механика І 30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
41Енергоефективна архитектура30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
42Архитектурно компютърно проектиране15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
43История на средновековната аритектура45 - 0 - 0писмен изпит 2
44Избираема дисциплина - група 4 (И-07, И-08)0 - 45 - 0текуща оценка 2
45Факултативна дисциплина 0
46Физическо възпитание и спорт 30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 42030

Трети курс

 Пети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
47АП IV - обществени сгради ІI0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
48АП V - многофамилна жилищна сграда0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
49Аграрни сгради30 - 0 - 0писмен изпит 2
50Интериор І (Жилищни сгради)30 - 0 - 0писмен изпит 2
51Графичен дизайн15 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача2
52Архитектурни конструкции І 30 - 0 - 0писмен изпит 2
53Строителна механика ІІ 30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
54История на архитектурата ХV-ХVІІІв.30 - 0 - 0писмен изпит 2
55Компютърни растерни изображения15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
56Избираема дисциплина – група 5 (И-09, И-10, И-11)30 - 0 - 0текуща оценка 2
57Физическо възпитание и спорт 30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 42030
 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
58Разглеждане на градоустройствени комплекси0 - 0 - 40текуща оценка 0
59История на балканската архитектура0 - 0 - 40текуща оценка 0
60Градоустройство І 30 - 0 - 0писмен изпит 2
61АП VІ - интериор І - жилищни сгради0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект2
62АП VIІ - аграрни сгради0 - 45 - 0оценка на проект 1 курсов проект3
63Промишлени сгради І30 - 0 - 0писмен изпит 2
64Архитектурни конструкции І 0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект4
65Архитектурни конструкции ІІ30 - 0 - 0писмен изпит 2
66Стоманобетонни конструкции45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
67Стоманени и дървени конструкции45 - 0 - 0без оценка 3
68История на балканската архитектура30 - 0 - 0писмен изпит 2
69Компютърни 3D визуализации15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача2
70Избираема дисциплина – група 6 (И-12, И-13)15 - 30 - 0текуща оценка 2
71Физическо възпитание и спорт 30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 42030

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
72АП VІІІ – градоустройство І 0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
73АП IX – промишлени сгради І0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
74Градоустройство ІІ30 - 0 - 0писмен изпит 2
75Промишлени сгради ІІ30 - 0 - 0писмен изпит 2
76Архитектурни конструкции ІІ0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект4
77Стоманени и дървени конструкции15 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
78История на съвременната архитектура30 - 0 - 0писмен изпит 2
79Социология в архитектурата30 - 0 - 0писмен изпит 2
80Избираема дисциплина – група 7 (И-14, И-15, И-16)30 - 0 - 0текуща оценка 3
81Физическо възпитание и спорт 30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 30030
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
82Посещение на архитектурни ансамбли0 - 0 - 40текуща оценка 0
83Технически инсталации и системи (учебна практика)0 - 0 - 40текуща оценка 2
84АП Х - градоустройство ІІ0 - 90 - 0оценка на проект 1 курсов проект6
85АП ХІ - промишлени сгради ІІ0 - 75 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
86Опазване на архитектурното наследство 30 - 15 - 0писмен изпит 3
87Ландшафтна архитектура 30 - 0 - 0писмен изпит 2
88Технически инсталации и системи в сградите30 - 15 - 0писмен изпит 3
89Антисеизмично осигуряване на сгради15 - 0 - 0писмен изпит 2
90Теория на архитектурата30 - 0 - 0писмен изпит 2
91Избираема дисциплина – група 8 (И-17, И-18, И-19) 30 - 0 - 0текуща оценка 2
92Избираема дисциплина – група 9 (И-20, И-21, И-22)30 - 0 - 0текуща оценка 2
93Стаж в проектантски бюра0 - 0 - 80текуща оценка 2
94Физическо възпитание и спорт 30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 33032

Пети курс

 Девети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
95АП ХІІ – сграда в исторически контекст0 - 105 - 0оценка на проект 1 курсов проект8
96АП ХІІІ - градоустройство и ландшафтна архитектура0 - 90 - 0оценка на проект 1 курсов проект8
97Интериор II (Обществени сгради)30 - 0 - 0писмен изпит 3
98Естетика30 - 0 - 0писмен изпит 2
99Екология30 - 0 - 0писмен изпит 2
100Организация на строителството15 - 15 - 0писмен изпит 2
101Избираема дисциплина - група 10 ( И-23, И-24, И-25)30 - 15 - 0текуща оценка 4
102Физическо възпитание и спорт30 работа с преподавателбез оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 31530
 Десети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
103АП ХІV - преддипломен проект0 - 135 - 0оценка на проект 1 курсов проект10
104Тенденции в архитектурата30 - 0 - 0писмен изпит 3
105АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради0 - 90 - 0оценка на проект 1 курсов проект6
106Териториално устройство30 - 15 - 0писмен изпит 3
107Практикуване на професията30 - 0 - 0писмен изпит 2
108Технология на строителството30 - 0 - 0писмен изпит 2
109Избираема дисциплина - група 11 (И-26, И-27, И-28, И-29)30 - 0 - 0текуща оценка 2
110Физическо възпитание и спорт 30 работа с преподавателтекуща оценка 1
Общо часове аудиторна заетост: 36029

Шести курс

 Единадесети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
111Дипломна работа 15
Общо часове аудиторна заетост: 015

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-01 Английски 1-ниво средно, 2-ниво напреднали0 - 45 - 0текуща оценка 3
И-02 Немски 1-ниво средно, 2-ниво напреднали0 - 45 - 0 3
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 2
И-03 Английски 3-ниво средно или 4-ниво напреднали0 - 45 - 0текуща оценка 3
И-04 Немски 3-ниво средно или 4-ниво напреднали0 - 45 - 0 3

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 3
И-05 Моделиране ІІІ0 - 45 - 0 3
И-06 Рисуване ІІІ0 - 45 - 0 3
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 4
И-07 Моделиране ІV0 - 45 - 0 2
И-08 Рисуване ІV0 - 45 - 0 2

Трети курс

 Пети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 5
И-09 Методика на архитектурното проектиране30 - 0 - 0 2
И-10 Методика на презентацията30 - 0 - 0 2
И-11 Българското изкуство в контекста на европейското30 - 0 - 0 2
 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 6
И-12 Архитектурна фотография 15 - 30 - 0 2
И-13 Цвят в архитектурата15 - 30 - 0 2

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 7
И-14 Връзка между инженерното и арх. проектиране 30 - 0 - 0 3
И-15 Архитектура на комуникационните пространства30 - 0 - 0 3
И-16 Подготовка на задание30 - 0 - 0 3
И-17 Административно управление в архитектурата 30 - 0 - 0 2
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 8
И-18 Икономика30 - 0 - 0 2
И-19 Мениджмънт и маркетинг30 - 0 - 0текуща оценка 3
И-20 Обществени комуникации и фирмена култура30 - 0 - 0 2
Група избираеми дисциплини 9
И-21 Философия30 - 0 - 0 2
И-22 Теория на ценностите30 - 0 - 0 2
И-23 Модерното изкуство в България30 - 0 - 0 4

Пети курс

 Десети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 10
И-24 Теория на архитектурното творчество30 - 0 - 0 4
И-25 Иновационно архитектурно проектиране30 - 0 - 0 4
И-26 Църковна архитектура30 - 0 - 0 2
 Единадесети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 11
И-27 Градоустройство – новости30 - 0 - 0 2
И-28 Интериор - новости30 - 0 - 0 2
И-29 Съвременни архитектурни течения 30 - 0 - 0 2
И-30 Обновяване на промишлените сгради30 - 0 - 0 2

Факултативни дисциплини

Втори курс

 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Ф-3Архитектурна екскурзия* 0

Учебни практики

Първи курс

 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
П01Сградостроителство 0
П02Рисуване 0

Втори курс

 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
П03Геодезия 0

Трети курс

 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
П04Разглеждане градоустройствени комплекси 0
П05История на балканската архитектура 0

Четвърти курс

 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
П06Посещение архитектурни a 0
П07Стаж в проектантски бюра -2 седмици 0
П08Технически инсталации и системи 0

 

8 0.003