en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Тематични направления

I. Архитектура. Градоустройство и урбанизъм. Изкуство и опазване на архитектурното наследство.

II. Строителна механика. Строителни конструкции. Сеизмично инженерство.

III. Геодезия. Геотехника. Транспортно, тунелно и хидротехническо строителство.

IV. Строителни материали. Технология, организация и икономика на строителството. Строително право.

V. Устойчиво строителство. Енергийна ефективност. Нулево-енергийни сгради. Екоинженеринг и екологична сигурност.

VI. Иновации в образованието. Електронно обучение в архитектурните и инженерните специалности.

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com