Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р худ. Александра Иванова доц. д-р инж. Любен Любенов ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Николай Николов ас. Борислав Козарев ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

СТОЯНКА АНГЕЛОВА МАЛЧЕВА-ЯКОВА

Лични данни

Научно звание

Асистент

Научна степен

магистър

Служебен адрес

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175

Телефон/ факс

(+359 2) 80 29 126

e-mail

t_yacova@abv.bg

Образование

Научна специалност

информатика

Степен

магистър

 

 

1991-1996

СУ “Св. Климент Охридски”, София

Специалност

Математика и информатика

Степен

магистър

Професионална реализация

2004 - ...

ВСУ „Л. Каравелов”

Главен асистент по информатика, катедра „Информатика и комуникации”, Архитектурен факултет

Старши асистент по информатика, катедра „Информатика и комуникации”, Архитектурен факултет

Асистент по информатика, катедра “Математика и информатика”, Строителен факултет

2002 - 2004

Организатор задочно обучение към Деканата на СФ

2000 - 2002

Систем-оператор на ЕИМ в Учебно-научен отдел

1999 - 2000

Технически изпълнител, катедра “Механика”

1996-1999

ОУ”В. Левски” – Ботевград

Възпитател

 

 

Научни интереси

Информационни технологии – приложения и оптимизации

Водени лекционни курсове

Информатика - упражнения

2D компютърно проектиране - упражнения

Архитектурно компютърно проектиране - упражнения

Учебни пособия

Manuel Exercise in Informatics (part 1 – Delphi programming), 2009

Manuel Exercise in Informatics (part 2 – AutoCAD), 2010

Практическо ръководство по информатика (част – програмиране на Delphi), 2011

Публикации

5 научни публикации

 

 

 

462 0.187