en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Съорганизатори

Logo_NBU_BG

Департамент "Природни науки",
Нов Български Университет

Като съорганизатор на Международната научна конференция ВСУ‘2016 Департаментът "Природни науки" на НБУ има ангажименти за разпространение на информация, споделяне на част от подготовката и участие в провеждането на ВСУ‘2016. За тази дейност между Департамента и ВСУ е подписан договор за съорганизиране на научното мероприятие, а щатните му преподаватели ползват значителни намаления за таксите за участие (вж. "Преференциални такси".)

Ако проявявате желание да сте наш партньор в провеждането на Конференцията, моля, обърнете се  към Председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (zrectorn@vsu.bg, conference_bg@vsu.bg).

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com