en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Иванка Маринова

Лични данни

Научно звание

асистент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ „Л. Каравелов”, София, АФ, кат. „Архитектурно проектиране и сградостроителство”

Телефон/ факс

+ 359 2 80 29 168

e-mail

m_vania@hotmail.com

Образование

 

 

Научна специалност

02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

Степен

доктор

 

 

Специалност

УАСГ-архитектурен факултет

Степен

магистър

Професионална реализация

2002

Дига Лайн

2002–2003

Архитектурна агенция МОДУС

2003–2004

Архитектурно бюро ТЕКТОНИКА

2004-2005

Архитектурно бюро ГИЛИАНА

2005 – 2010

Архитектурна агенция ТЕРРА-АРХ

2010 - 2012

ВСУ „Л. Каравелов”, София

Научни интереси

Обновяване на традиционни промишлени сгради

Членство в професионални организации

Камара на Aрхитектите в България

Водени лекционни курсове

Цвят в Архитектурата

Енергийна Ефективност в Архитектурата

Учебни пособия

 

Публикации

9

 

 

 

286 0.066