en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Прием 2019-2020 Календарен график Специалности Онлайн регистриране на кандидат-студент Ако имате въпроси Моят профил Създаване на профил Незаети места Входни данни, резултати от изпити, класиране Магистърски програми след бакалавър
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Подаване на кандидатстудентски документи по ел. поща

От 2017 г. практиката за приемане на документи по електронна поща се заменя с онлайн кандидатстване, което се извършва чрез директно попълване на информация и качване на файлове. (Тази година онлайн кандидатстването ще започне от 5-ти март) За онлайн кандидатстване се използват страници "Влизане в моя профил" и "Създаване на профил".

Ако сте си създали профил, за да подадете информацията си онлайн, само влезте в профила си и попълнете формулярите. Ако го направите, не е необходимо да използвате файловете от тази страница!


Само в случай че още не сте създали профил за онлайн кандидатстване или искате да участвате в предварителния прием започнал от 5-ти февруари, използвайте следните

файлове за изтегляне:


docx Заявление за участие в предварителен прием
Изтеглете, попълнете и запазете файла. После го изпратете като прикачен файл, заедно с файл снимка или сканирано изображение от бележника или дипломата, с цел доказване на оценката по математика, на адрес priem@vsu.bg.

 

 

386 0.145

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...