en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Прием 2018 Онлайн регистриране на кандидат-студент Ако имате въпроси Създаване на профил Влизане в моя профил Календарен график Брой места по специалности Подаване на кандидатстудентски документи по ел. поща Входни данни Резултати от изпити Класиране Магистърски програми след бакалавър
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Подаване на кандидатстудентски документи по ел. поща

През 2017 г. практиката за приемане на документи по електронна поща се заменя с онлайн кандидатстване, което се извършва чрез директно попълване на информация и качване на файлове през страници "Влизане в моя профил" и "Създаване на профил".

Ако сте си създали профил, за да подадете информацията си онлайн, само влезте в профила си и попълнете формулярите. Ако го направите, не е необходимо да използвате файловете от тази страница!


Само в случай че още не сте създали профил за онлайн кандидатстване и предпочитате да изтеглите и попълните файлове, които да изпратите по електронна поща на priem@vsu.bg, използвайте следните

файлове за изтегляне:


doc Заявление за участие в предстоящите приемни изпити

 

 

14 0.006