en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Съорганизатори

Департамент "Природни науки",
Нов Български Университет

Като съорганизатор на Международната научна конференция ВСУ‘2015 Департаментът "Природни науки" на НБУ има ангажименти за разпространение на информация, споделяне на част от подготовката и участие в провеждането на ВСУ‘2015. За тази дейност между Департамента и ВСУ е подписан договор за съорганизиране на научното мероприятие, а щатните му преподаватели ползват значителни намаления за таксите за участие (вж. "Преференциални такси".)

Ако проявявате желание да сте наш партньор в провеждането на Конференцията, моля, обърнете се  към Председателя на Организационния комитет проф. д-р инж. Дончо Партов (partov@vsu.bg) или Зам.-председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (zrectorn@vsu.bg).