en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Съорганизатори

Logo_nbu_bg

Департамент "Природни науки",
Нов Български Университет

Като съорганизатор на Международната научна конференция ВСУ‘2015 Департаментът "Природни науки" на НБУ има ангажименти за разпространение на информация, споделяне на част от подготовката и участие в провеждането на ВСУ‘2015. За тази дейност между Департамента и ВСУ е подписан договор за съорганизиране на научното мероприятие, а щатните му преподаватели ползват значителни намаления за таксите за участие (вж. "Преференциални такси".)

Ако проявявате желание да сте наш партньор в провеждането на Конференцията, моля, обърнете се  към Председателя на Организационния комитет проф. д-р инж. Дончо Партов (partov@vsu.bg) или Зам.-председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (zrectorn@vsu.bg).