en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Почетни съорганизатори

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Научно-технически съюз по строителство в България

Камара на строителите в България – ОП София

Камара на архитектите в България

Съюз на архитектите в България

Почетните съорганизатори на ВСУ‘2015 са български институции или професионални организации, които имат ангажименти по разпространение на информация за Международната конференция.

 

Ако желаете да сте наш съорганизатор, моля, обърнете се за справка към Председателя на Организационния комитет проф. д-р инж. Дончо Партов (partov@vsu.bg) или Зам.-председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (zrectorn@vsu.bg)