en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Такси за участници

Вид на участието

Такса

Таксата включва

Презентация (доклад или постер)

100.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Задочен участник

90.00 лева

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

Слушател

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Фирмено представяне - доклад

150.00 лева

 • Реклама (вж. форми на участие)

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Коктейл

Фирмено представяне - изложба; демонстрация

200.00 лева

 • Реклама (вж. форми на участие)

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Коктейл

Реклама 50.00 лева
 • Реклама (слайдшоу и информация в програмата на конференцията)

 

Забележка:

 1. Таксите са за участници от български университети, институти и организации.

 2. В конференцията има възможност за участие с преференциални цени - посетете съответната страница.

 3. При желание за повече публикации в Сборника с доклади на конференцията се заплащат допълнителни такси за задочен участник, всяка от които дава право на публикуване до два доклада.

 4. Максималният брой публикации на всеки участник в Сборника с доклади на конференцията е шест, независимо от броя на платените такси.