en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Преференциални такси за участие във ВСУ`2015

Участник

Вид на участието

такса

Таксата включва

Студент

Презентация (постер)

40.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Публикуване на 1 статия в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Докторант

Презентация (доклад или постер)

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

От съорганизатор

Презентация (доклад или постер)

безплатно

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Фирма, участвала в миналогодишното издание на конференцията

Фирмено представяне с доклад

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Фирмено представяне с изложба и/или демонстрация

безплатно

Забележки:

 1. С една такса „презентация” в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат представени като доклад (устно докладване) или като постери.

 2. За използване на преференциални такси е необходимо да се представят доказателствени материали (документи, сканирани копия).

 3. Преференциалната такса за докторанти се отнася единствено за докторанти в редовна (не задочна, дистанционна и други) форма на обучение, които нямат сключен трудов договор.

 4. Стойността на таксата за участие на участници на съорганизатори на ВСУ‘2015 се записва в договора за партньорство между ВСУ и съорганизатора.

 5. Таксата правоучастие е еднократна и не се възстановява по никакъв начин от организиращата институция.

 6. Таксата се внася предварително по банкова сметка (http://www.vsu.bg/index.php?pid=1057), а в деня на откриването се предоставя банковото бордеро.

 7. Таксите са за участници от български фирми, институти и организации.

 8. Всички цени са в български лева с ДДС.