en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

 

ОКОНЧАТЕЛНАТА  ПРОГРАМА

може да изтеглите оттук/here

За повече информация посетете тази страница.

illustration2015

Logo_VSU2015

Invitation_OpenCeremory

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Важни дати

Важните дати за подаване на заявка за участие, представяне на информация за резюмето и пълен текст на доклада са както следва:

16 март 2015 г. 27 март 2015 г. - Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад

23 март 2015 г. 28 март 2015 г. - Потвърждение на заявката и за прието резюме

20 април 2015 г. 27 април 2015 г.- Изпращане на пълния текст на доклада и плащане на таксата за участие

Моля, спазвайте сроковете. Тяхното неспазване може да доведе до невключване на вашия доклад в сборника с доклади на конференцията.

Препоръчваме да изпращате вашите резюмета и пълния текст на доклада преди горепосочените дати за да има време да се отстранят всякакви непредвидени обстоятелства или технически проблеми.

Имайте предвид, че докладите ще бъдат рецензирани от член на Научния комитет на ВСУ‘2015. При необходимост от евентуални корекции ще бъдете уведомени своевременно.