en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

 

ОКОНЧАТЕЛНАТА  ПРОГРАМА

може да изтеглите оттук/here

За повече информация посетете тази страница.

illustration2015

Logo_VSU2015

Invitation_OpenCeremory

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Сборник с доклади

С една такса „презентация” в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат написани и публикувани на български и английски език.

Докладите се публикуват в сборник „Доклади XV Международна научна конференция ВСУ‘2015“ във вид на статии. Всяка статия и нейното резюме се рецензира от анонимни независими рецензенти, като в повечето случаи това са членове на Международния научен комитет.

Сборникът се състои от няколко тома, статиите в които се разпределят и подреждат от редакторите на изданието - Дончо Партов и Венцеслав Стоянов (Председател и Зам.-председател на Организационния комитет на ВСУ‘2015).

Сборникът се идентифицира с международен издателски номер за периодично издание, който ще бъде ISSN: 1314-071X. Той се издава на хартиен носител и на оптичен носител - CD диск с кутия, съдържаща изданието в pdf-формат, с възможност за цветно разпечатване на статиите.

Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. С други думи организаторите на ВСУ‘2015 и редакторите не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. ВСУ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Фактът, че сте заявили участие в конференцията ВСУ‘2015 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.