bg

Logo

15th
International Conference

June 4-5, 2015
Sofia

Logo

 

FINAL PROGRAMМЕ:

оттук/here

For more information visit this page.

illustration2015

Logo_VSU2015

Invitation_OpenCeremory

The Proceedings is currently being printed.

Тhe contents of the three volumes of the proceedings are:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Accepted Abstracts

Note: The received applications and abstracts are arranged in alphabetical order, based on the first author’s name. If you wish to make corrections, please contact the chairmen or secretaries of the Organizing Committee. We have the authors’ promise that the reports described in English will be presented in English.
The deadline full paper submission and conference fee payment is April 27, 2015 (Monday).

 

I. Architecture. Urban Planning and Urbanism. Arts and Conservation of Architectural Heritage.

Aleksandra Miric
Balkan Variation of Oriental Architecture as a Part of Visual Identity of Cities in Serbia, Pasa Konaks in Vranje

Aleksandra Miric
Evaluation Method for Valorization Level of Historical Monuments. Qualicities

Ivan Nikiforov, Yordan Lyubenov
Polycentricity as an Instument of Balanced Development of the City And Surrounding Areas in the General Urban Development Plan of Sofia

Jelena Stevanović
Comparative Analisys of Two Public Objects with Green Roofs

Miljana Jovanović, Dragana Krstić, Aleksandra Igić, Slavko Zdravković
The Church of Saint Sava on the Vracar Plateau, Belgrade, Republic of Serbia

Nadja Kurtovic-Folic, Natasa Zivaljevic-Luxor
Typomorphology – Unveiling the Physical and Spatial City Structure

Tanja Pešić, Marika Ilić, Nataša Momčilović, Adrijana Pavlović, Tomislav Igić
Stability of Thin-Shell Type Structures and the Review of Architectonic Creations

Venelin Jivkov, Philip Philipoff, Atanas Kovachev, Petar Getcov, Mario Muñoz, Liuben Petrov, Valentin Likov, Anastas Ivanov
Behaviour of Archaeological Findings, Historical Values and Architectural Monuments Under Seismic and Dynamic Loadings on Extention of Sofia Metropolitain

Yesim Kamile Aktuglu
Architecture and Construction with Steel, in Expo 2015, Milano

Yuliya Ilieva, Veselin Kantchev
Vaulted Double-layer Tensegrity Grids

Александър Кехайов, Борислава Манчева-Велкова
Възможни решения на база ферми за отглеждане на дойни крави с малки предприятия за първична преработка и съоръжения за оползотворяване на отпадък

Анисия Добрикова
Светлината и сянката в парламента в дака и църквата в Рочестер на архитект Луис Кан

Анисия Добрикова
Къщи по проекти на Луис Кан и Марио Бота - примери за съвременна жилищна архитектура

Антон Гороломов, Юлия Илиева
 Геометрична трансформация на колона с модулна структура от корави и гъвкави елементи в арка

Атанас Василев
Архитектурата като художествено идеологическо изуство. сравнителен анализ на художествените произведения на ел лисицки и гюстав доре

Борислав Борисов, Красимир Капитанов
Идеен проект за международно летище в България

Борислав Борисов, Пано Козаров
Градоустройствена интеграция на териториите на ВСУ “Любен каравелов“ и район „Овча купел“ – гр. София

Борислав Борисов, Пано Козаров
Градоустройствена интеграция на териториите на ВСУ “Любен каравелов“ и район „Овча купел 2“ – гр. София

Борислав Борисов, Теменуга Бонева
Конверсията и симбиозата като градоустройствени проблеми и принципи при изграждането на големи спортни комплекси

Борислава Манчева-Велкова, Любомира Манчева
Възможност за използване на възобновяеми енергийни източници при двуетажна производствена сграда

Васка Сандева, Катерина Деспот
Дизайнът като посредник между формата и реалността на потребителя

Весела Попова
Устойчивост в архитектурата и градоустройството и добавянето на стойност чрез включване на понятието „Resilience“

Георги Фаслев
Градоустройствен анализ на възможности за ситуиране на нов футболен стадион в рамките на град София

Даниела Костадинова
Съвременен интериорен образ на пространства с изисквания за стерилност, асептика и клас на чистота

Даниела Костадинова
Специфика на решенията за ограждащите повърхности в интериорни пространства с хигиенни изисквания

Димитър Владарев, Александър Кехайов
Функционално-естетическа роля на зелената система в промишлените територии

Димитър Власарев, Александър Кехайов
Устройствена конверсия на бившите селскостопански дворове в нови агростопански комплекси

Елена Генова
Свети Георги Нови Софийски – култ и иозбражения

Иван Димитров
Комплексен цифров модел на фортификацията край Никулицел – Румъния

Иван Димитров
Авренско плато – военен лагер на Аспарух край Варна

Иван Никифоров, Йордан Любенов
Урбанистичен модел на нарастване на населението на район Нови искър в София

Игор Романов Христов, Цветан Симеонов, Стефан Валтеров Аспарухов|
Конверсия на многоетажни индустриални сгради

Ина Ламбева
Съвременни похвати в дизайна за архитектурата

Катерина Деспот, Васка Сандева
Движение и ритъм в открито и закрито пространство

Любомир Горчев, Станина Христова
Креативното мислене в архитектурната практика и методически аспект на обучението по архитектурно проектиране

Любомира Манчева, Борислав Борисов, Любен Сиврев
Архитектурни модули във водна среда

Любомира Манчева, Борислав Борисов, Любен Сиврев
Архитектурни модули във водна среда - плаващи къщи

Людмила Александрова
Динамично формообразуване на високи сгради чрез усукване на тримерната им форма

Людмила Александрова
Подобие на усукани или завъртяни геометрични форми, предназначени за изпълнение на високи сгради тип „небостъргачи“

Людмила Александрова, Янко Александров, Милена Кимриянова, Явор Стоянов
Органичен небостъргач с променлив вътрешен и външен дизайн - Лондон -2014

Людмила Александрова, Янко Александров, Юрас Ейсакс
Небостъргачи, обслужвани с панорамни етажни асансьори

Мариела Павлова
Стадион „Пловдив“ – анализ на проблеми И предложение за бъдеща реабилитация

Мария Давчева, Орлин Давчев
Aвангардни тенденции в архитектурата на хотелския прототип през XXI в.

Мария Давчева, Орлин Давчев
Хотелите във въздуха - една нова посока в съвременната архитектура

Николай Николов
Църквата „Св. ап. Петър И Павел” в с. Мечкул, Благоевградско - 1898-1899г. Малко известен и непроучен храм от югозападна България, изписан от банските зографи Михалко Голев и Димитър Сирлещов.

Петя Иванова-Радованова, Антони Радованов
Възможности за използване на полезащитните растителни пояси в Добруджа и като модели за „зелен дизайн“ в градската среда

Пламен Генов
Убежището за имигранти друг вид защитено жилище

Пламен Петров
Приложения на принципите на устойчива архитектура в условия на реконструкция и модернизация на съществуващи панелни жилищни сгради

Станина Христова, Любомир Горчев
Ефективност и критичност при използването на професионална графична информация в архитектурното проектиране

Стефан Александров, Антон Гороломов
Използване на дървените конструкции в българската народна архитектура до XX век

Стефан Александров, Антон Гороломов
Съвременни тенденции при проектирането на гари

Стефан Аспарухов
Планировъчни изисквания за спомагателните пространства в лабораторни сгради за високо-технологични производства

Теменуга Бонева, Любомир Горчев
Проучване и навлизане в емоционалната атмосфера на определен вид и тип сграда в архитектурното проектиране

Тодор Ламбов
Развитие на монументалния скулптурен портрет в България между 1979-та и 1989-та

Цветан Симеонов
Технологични паркове. Класификация и обзор на развитието им

Цветан Симеонов, Стефан Аспарухов, Игор Христов
Развитие на индустриалните зони в България след 1990 г.

Цветелина Йорданова
Хоризонтална Проекция на Композицията на Дворцов Парк „Евксиноград“. Класически композиционни принципи, използвани при планирането му

 

II. Structural Mechanics. Structural Engineering. Earthquake Engineering.

Alexnader Tesar
Aeroelastic Response of Slender Full Sky Telescope

Ana Yanakieva, Gergana Nikolova
Determination of the Stress Intensity Factor of Recycled Polyester-concrete Composite Element with Edge Crack using FEM and Analytical Calculation

Andrija Zoric, Dragana Turnic, Slavko Zdravkovic, Sandra Šakovic
Application of Laplace Transformation in Dynamics of Structures

Andrija Zoric, Slavko Zdravkovic, Dragan Zlatkov, Dragana Turnic
Application of Fourier Transformation in Dynamics of Structures

Angelos  Liolios, Athanasios Karabinis, Asterios  Liolios
A  Numerical  Approach for the Seismic Pounding Response  of  RC Structural Systems  Strengthened by Cables

Antoaneta Kaneva, Dimitar Stefanov
Seismic performance of а reinforced concrete structure with hysteretic seismic protection

Biljana Mladenović, Slavko Zdravković, Marina Mijalković, Ivana Kostadinov
Effect of RC Frame Initial Stiffness Change due to Cracks on Seismic Analysis Results

Borislav Daalov
Repeairing a Building’s Faundation after a Devastating Earthquake

Doncho Partov, Bohumil Straka, Milen Petkov
Traditional Strengthening Techniques for the Timber Roof Elements in the Church St. Dimitar in Kustendil

Doncho Partov, Mariusz Maślak, Milen Petkov, Denislav Sergeev and Antoaneta Dimitrova
Timber Bridge over the River Osam in Lovech in the Light of the World Historic-Culture Heritage Structures

Doncho Partov, Veselin Kantchev
Age Adjusted Effective Modulus Method of Bažant against EC2 Method in Analysis of Composite Steel-Concrete Beams Regarding Creep of Concrete

Iuliana Dupir (Hudișteanu), Nicolae Țăranu, Cristina Vlădoiu, Sebastian George Maxineasa, Vlad Lupășteanu
Lamination Theory predicTions of Engineering constants for Composite Laminates

Ivan Geshanov
Influence of Joint Flexibility on Structural Response of Moment Resisting Steel Frames

Ivan Ivanchev, Vesselin Slavchev
Research on Concrete Mechanical Properties and their Application for Cracks’ Research in Reinforced Concrete Elements, Subjected to Bending

Ivan Ivanchev, Vesselin Slavchev
Research on Reinforcing Steel Mechanical Properties used in Reinforced Concrete Elements, Subjected to Bending

Ivana Olekšáková, Olga Hubová
Determination of the Wind Pressure Distribution and Influence of Nearby Structures

Ivana Véghová, Josef Sumec
Some Aspects of Mechanical - Mathematical Modeling in Linear Viscoelasticity

Jozef Havran, Martin Psotný
Postbuckling of Slender Web Subjected to Compression

Katarína Tvrdá
Static Analysis of Plate

Katarína Tvrdá
Probabilistic Design in Structural Mechanics

Ľuboš Šnirc, Monika Nagyová, Ján Ravinger
Stability and Vibration of Imperfect Column

Lucian Soveja, Mihai Budescu
Aspects Regarding Modelling of Old Masonry Churches using Shell and Solid Elements

Lukáš Ledecký, Nenad Stojković, Hartmut Pasternak
Adhesively Bonded Façade Joint under Cyclic Service Loading

Martin Psotný
Postbuckling of Slender Web Subjected to Shearing Load

Miloš Keković, Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Biljana Mladenović , Milovan Stanojev
Vibration Rail Roads and Thresholds due to the Locomotive Wheels

Norbert Jendželovský, Roland Antal
Modeling of Effects of the Air Flow Upon a Structure

Norbert Jendželovský, Ľubomír Prekop
Verification of the Stiffness of Piles

Olga Hubová, Lenka Konečná
Comparison of Experimental Determination of Wind Pressure Distrubution in Steady and Turbulent Wind Flow

Radomir Folić, Mladen Ćosić, Boris Folić
Aspects of Modelling Damping in Structural Analysis Using the Flow Chart

Slavko Zdravković, Dragoslav Stojić, Marija Spasojević-Šurdilović, Nebojša Davidović
Seismic Analysis of the Road Bridge "Goce Delčev" over the River Vardar in Skopje

Slavko Zdravković, Tomislav Igić, Marija Spasojević-Šurdilović, Ivana Kostadinov
Static and Dynamic Effects on Railway Tracks and Sleepers

Stefan Conić, Nikola Romić, Predrag Petronijević Slavko Zdravković, Mirza Hadžimujović
Parameters and Methods for Defining of Dynamic Soil Behaviour

Stefan Conić, Nikola Romić, Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Biljana Mladenović
Seismic Risk Management

Varbinka Valeva, Ana Yanakieva, Jordanka Ivanova
Interface Delamination Of CNF/Cement Matrix Composite under Static Load and Temperature Excitation

Varbinka Valeva, Jordanka Ivanova, Gergana Nikolova
Shear Lag Stress Analysis of Adhesively Bonded Single-lap Joint Under Combined Loading

Venelin Jivkov, Philip Philipoff, Vadim Kovtun, Petar Getcov, Mario Muñoz, Vasil Kavardjikov, Zdravko Petkov, Anastas Ivanov
Gas Protective Shields for the Aims of Military and Energy Industry

Veselin Slavchev
Application of Fiber Optic Accelerometer Based on Fiber Bragg Grating Technology in Determination and Analysis of Dynamic Characteristics of a Cantilever Structure

Vlad Lupășteanu, Nicolae Țăranu, Sebastian-George Maxineasa, Iuliana Dupir (Hudișteanu)
Analytical Evaluations of Bond Characteristics Between CFRP Composites and Steel Surfaces

Vladimír Křístek, Jaromír Kunrt, Miroslav Škaloud, Shota Urushadze
The Cumulative Damage Process Induced by Unavoidable Imperfections of Lamella Flanges

Vladimir Matuski, Anita Handruleva, Кonstantin Kazakov
On the Precisely Modeling of the Nodes from Steel Structures

Željka Radovanović
Mechanical Characteristics of the Concrete Hollow Block Walls

Ангел Балтов, Ана Янакиева
Огъване на бетонови греди усилени с тънки слоеве

Антоанета Канева
Сеизмичен риск за големи урбанизирани територии в България –методики и насоки за оценка на риска въз основа на публични данни

Антон Гороломов
Носимоспособност на стоманобетони сечения с форма, различна от правоъгълната, на нецентричен натиск с голям и малък ексцентрицитет

Асен  Стоянов
Изследване влиянието от промяна в големината на статично приложената сила върху компонентите на реакциите при триставна рамка с пакета MathCAD

Асен  Стоянов
Равновесие на твърдо тяло с еластични връзки, натоварено с равнинна система сили

Велислав, Михов, Марина Трайкова
Изчислителни процедури за изследване на правоъгълни и произволни стоманобетонни напречни сечения с единична, двойна и произволна армировка, подложени на огъване (права и обратна задача)

Виолета Трифонова-Генова
Функции на преместванията в кръгла тръба, натоварена с радиална вътрешна сила

Виолета Трифонова-Генова
Изрази за напреженията и деформациите в кръгла тръба, натоварена с радиални сили

Георги Георгиев
Тухло-стоманобетонни шайби за сеизмични райони съгласно изискванията на Еврокод 2, 6 и 8

Георги Георгиев
Възстановяване и антисеизмично усилване на съществуващи тухлени диафрагми (стени)

Димитрина Киндова-Петрова
Оценка на носимоспособността при умора на материала на метални конструкции в съответствие с предписанията на Еврокод 3

Димитрина Киндова-Петрова
Интегриране диференциалите на умора за оценка на дълготрайността при строителни конструкции

Димитър Лолов
Динамична устойчивост на крива вискозоеластична тръба, очертана по окръжност

Димитър Лолов
Устойчивост на еластична система с две степени на свобода под действието на динамична следяща сила, изменяща се по хармоничен закон

Димитър Миташев
Влияние на собственото тегло при еластични гъвкави въжета с опори на различни нива

Димитър Миташев, Светлана Лилкова-Маркова
Влияние на предварителното напрягане и конструктивната геометрия при равнинни системи от въжета

Димитър Стефанов, Александър Илиев
Проект ”Benchmark Cash” – цели, задачи и първи резултати

Димо Кисов
Аварии на пътни мостове в България

Димо Кисов, Мариян Найденов
“Аспарухов мост” – необходимост от усилване на конструкцията в съответствие с изискванията на БДС-EN-1998-2

Иван Вайсилов
Особености при намиране на видовете критични сили на система, работеща в еластичен стадий

Иван Вайсилов,  Иван Досев, Константин  Казаков
Увреждания на стоманобетонни съоръжения по пътната мрежа на България

Иван Георгиев
Композитни материали за усилване – експериментална постановка

Илиана Стойнова, Радан Иванов, Константин Казаков
Моделиране на конструктивната връзката колона-плоча при гладки плочи

Илко Маринов, Марина Трайкова
Върху поведението на усилени с лепящи анкери монолитни стоманобетонни безгредови плочи

Калоян Йорданов
Носимоспособност на сондажни пилоти с голям диаметър чрез натурно изпитване

Лилия Петрова
Гредоскари с криволинейни елементи от равнинна окръжност силов метод

Любен Любенов
Коравина на вертикални диафрагми с отвори

Любен Любенов
Избор на оптимално сечение на стоманобетонен елемент подлежен на огъване съобразно изискванията на Еврокод 2

Любомир Здравков
Ефективни изкълчвателни дължини на центрично натиснати елементи, определени чрез SAP 2000 и Robot Structural Analysis

Любомир Здравков
Използване на LBA-MNA методология при определяне на носещата способност на черупки, натоварени с натискови усилия

Малина Вацкичева
Напрежения в разномодулна греда с променливо кръгло сечение

Михаил Вълков, Гергана Тонкова
Определяне товароносимостта на вал от конструкцията на експериментален стенд

Петър Велев
Процедура за отчитане влиянието на деформациите от съсъхване и пълзене в комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции.

Радан Иванов
Цифров акселерограф RT130-SM – устройство и начин на работа

Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова-Петрова
Изследване на устойчивост на греда, осово натоварена на удар

Симеон Сезонов
Силови въздействия върху смилана частица в захранващото устройство на центробежно-ролкова мелница

Симеон Сезонов
Изследване на движението на рудна частица по движещ се кожух на мелница

Станислав Цветков
Проектиране на средноетажна стоманобетонна конструкция на производствена сграда (хале и служебни помещения)- гредово решение

Станислав Цветков, Георги Георгиев
Сравнителен анализ при изследване за хоризонтална и вертикална компоненти на сеизмичното въздействие при стоманобетонни водни кули

Таня Чардакова, Марина Трайкова
Поуки от наводнението в гр. Mизия от 02.08.2014

Тодор Георгиев
Критика на изчислителните модели на стоманените предварително напрегнати греди с обтегачи, успоредни на долния им пояс. Част първа: Разминавания между теория и експеримент.

Тотю Даалов, Иван Иванчев
Основни теории за определяне широчината и разстоянието между пукнатините

 

III. Geodesy. Geotechnical Engineering. Road & Railway Engineering. Tunnelling. Hydraulic Engineering.

Lubos Hrustinec, Jozef Sumec, Martin Hromada
Settlement of the Hydropower Plant in Gabčíkovo - comparison of the in-situ measured and calculated values.

Martin Hromada, Lubos Hrustinec
The impact of individual factors on the final subsoil settlement of lock chambers in Gabčíkovo

Martin Slabej, Michal Grinč, Peter Kotek
Monitoring asphalt pavement´s unevenness and roughness based on repeated measurements of a 3D laser scanner

Michal Grinč, Martin Slabej
3D GPR Investigation of the Airport Runway

Андрей Михайлов
Определяне на носещата способност и степента на уплътняване на почвите с динамична плоча. Анализ на резултатите

Ангел Захариев
Хидравлично изследване на съществуващ напорен тръбопровод на ВЕЦ самораново

Ангел Захариев
Конструктивно обследване на съществуващ напорен тръбопровод на ВЕЦ самораново

Ваня Хаджиева, Ралица Берберова, Биляна Костова
Остойностяване на георадарно изследване

Георги Годинячки, Халим Ахмед
Използване на сравнителен подход при определяне котите на характерни точки при надвишение в хоризонтална крива

Георги Франгов
Геотехнически мониторинг на свлачищни процеси

Дарина Нитова
Инфраструктурни проблеми при проектиране на пристанищните интермодални терминали

Лена Михова
Деформационно поведение на естествена и заздравена земна основа на висок пътен насип

Лена Михова, Елвина Стойнова
Оценка на ефекта на армирана баластрова възглавница върху напрегнатото и деформирано състояние на земна основа под корав фундамент на базата на числен модел по мке

Михаил Вълков
Премествания на земната повърхност при прокарване на два успоредни тунела на метрото

Михаил Вълков
Премествания на земната повърхност при изземане на наклонени пластове

Недко Недков, Лъчезар Хрисчев, Чавдар Колев
Дълбочинно смесване на почва със свързващо вещество –алтернатива и съчетание с традиционните практики за укрепване на дълбоки изкопи

Нина Постолова, Веселина Желязкова
Железопътна инфраструктура – източник или консуматор на строителни отпадъци

Нина Постолова, Веселина Желязкова
Етапи за оползотворяване на строителните отпадъци, генерирани след рехабилитация на железопътните линии в България

Стойо Тодоров
Възможности за развитие на железопътно направление софия-пловдив през Панагюрище

Христина Заякова
Деградация на свързаните почви при динамични въздействия

Ценко Ценков, Емил Михайлов
Точност на определяне еталонните разлики в ускорението на силата на тежестта

 

IV. Building Materials. Technology, Management and Economics of Construction. Construction Law.

Aleksandr Moskalenko
Features Modification Slag Portland Cement to Improve the Frost Resistance of Concrete

Andrei Axinte, Liliana Bejan, Nicolae Taranu, Victoria Rosca
Approaches on Meso-Mecanics of Textile Composites

Volodimir Koval
Innovative Approaches to Furnish the Interior of Buildings

Борис Николов
Багери за изпълнение на траншейни изкопи при полагане на тръбопроводи за напорни канализационни мрежи

Борис Николов
Вертикалната траектория при полагане на напорни канализационни клонове с управляемо хоризонтално сондиране

Боян Петров, Румяна Захариева
Възможности за влагане на едър добавъчен материал от рециклирана керамика за направата на конструктивни бетони: модул на еластичност

Боян Петров, Румяна Захариева
Изследване влиянието на различни параметри върху якоста на натиск на бетони, съдържащи рециклирани добавъчни материали от строителна керамика

Валерий Найденов, Иван Ростовски
Супервисокоякостни и леки конструктивни бетони с употреба на отпадъчни продукти от производството на санитарно-технически изделия

Венцеслав Стоянов
Приложение на вискозиметър тип „Brookfield“ за характеризиране на груби дисперсни системи

Венцислав Стоянов, Константин Тасов
Организация на временното строителство в урбанизирани територии

Веселина Желязкова, Диньо Динев
Фактори влияещи на организацията на строителната площадка при изпълнение на обекти в урбанизираните територии

Владимир Савйовский, Андрей Броневицкий, Артем Савйовский, Татьяна Сухорукова
Влияние условий строительства на эффективность реконструкции зданий

Владимир Савйовский, Дмитрий Соловей
Особенности возведения зданий в условиях плотной городской застройки

Владислава Гогова
Изследване някои фактори за конкурентоспособност на строителни фирми

Георги Годинячки, Димитър Орешков
Изграждане на стени в сгради със скелетно-гредова конструкция от дървесни материали

Димитър Пашов
Методи за стабилизиране на почвени строителни материали чрез химични добавки

Екатерина Серафимова, Силвия Миленкова, Йончо Пеловски, Венцеслав Стоянов|
Механични изпитвания на композити от керамични материали

Емануела Манолова
Изследване ефекта на дисперсната армировка върху устойчивостта на износване на супервисокоякостни бетони

Иван Марков, Фантина Рангелова, Чавдар Колев, Иван Якимов
Корупционият потенциал на тръжните условия

Иван Ростовски, Валерий Найденов
Бетони с високо съдържание на летяща пепел

Константин Тасов, Венцислав Стоянов
Логистични проблеми в строителното предприятие. Методи за управление на доставките.

Лъчезар Хрисчев
Влияние на грапавостта на типове основи върху адхезията на подови покрития на база метаметилакрилатни смоли

Лъчезар Хрисчев, Добрин Сотиров, Веселин Славчев, Василий Сафронов
Изследвания на дюбелните съединения на ЕПЖС с използване на импулсен ултразвкуков метод

Милена Мидева - Димитрова, Теодор Рошавелов
Влияние на различни видове влакна върху поведението на бетона при динамично натоварване

Николина Харизанова, Харизан Харизанов
Каменни фасади. Пригодност на българските скални материали за изграждане на каменни фасади

Николина Харизанова, Харизан Харизанов
Проблеми свързани с дълготрайността на каменните фасади - възможни решения

Павел Стефанов, Албена Богомилова, Лъчезар Хрисчев, Борислав Даалов
Сравнение на методите за проектиране на гредови кофражи съгласно БДС EN 1995 и норми за проектиране на дървени конструкции

Пламен Генов, Веселин Симеонов
Анализ на нормативните документи регламентиращи противопожарната защита на защитеното жилище

Ралица Берберова, Биляна Костова
Методология за изследване на микроязовирни стени от земно-насипен тип с GPRS

Стефан Пулев
Динамика на резононсна пресевна уредба с уравновесяваща рама

Стефан Пулев
Условия за самоочистване на вибрационните пресевни уредби

Теодор Тодоров, Фантина Рангелова, Петър Христов
Възстановяване и усилване на зидани конструкции с фибро-усилени композитни системи. Технологични и конструктивни решения.

Юлия Илиева
Подобряване на звукоизолационните качества на единичния „топъл“ покрив

 

V. Sustainable Construction. Energy Efficiency. Net-zero Energy Building. Environmental Engineering and Environmental Security.

Biserka Dimiskovska, Vesela Radovic
Air Quality in Macedonia Depending on Presence of Sulfur Dioxide

Ekaterina Serafimova, Vilma Petkova, Yoncho Pelovski
Mechanical Testing of Acid Treatment Mixtures of Biomass and Poultry Excrement with Sulfuric acid

Florin Emilian Turcanu, Georgiana Catalina Chirila, Marina Verdes, Ion Serbanoiu
Churches Heating: the Optimum Balance Between Cost Management and Thermal Comfort

Ivana Kostadinov
Application of Principles of Bioclimatic and Environmental Design on Multifunctional Center in Niš

Liuben Elenkov, Vesselina Dalgacheva, Vladimir Pasovec, Ruslan Gorbatscevich, Borislav Ganev, Vladimir Todorov, Kostadin Kisiov, Philip Michaylov
Modeling and Simulation of Energy Structures and Equipment under Dynamic and Temperature Loadings

Liuben Elenkov, Vesselina Dalgacheva, Vladimir Pasovec, Ruslan Gorbatscevich, Borislav Ganev, Vladimir Todorov, Kostadin Kisiov, Philip Michaylov|
Spectral Properties of Structures and Equipment Under Dynamic and Temperature Loadings

Sebastian George Maxineasa, Nicolae Taranu, Vlad Lupasteanu, Iuliana Dupir (Hudisteanu)
Environmental Impact of Fibre Reiforced Polymers’ Constituent Materials

Александър Алексиев, Лъчезар Хрисчев
Влияние на слънчевата радиация върху температурата на повърхността на топлоизолационен слой от експандиран полистирен

Александър Кехайов,.Владимир Дамянов
Пасивната къща – основни принципи и проблеми при проектирането.

Ани Дойчинова, Ботьо Захаринов
Екологичен риск при проучване на въглеводороди от битуминозни шисти

Анна Ташева, Вилма Петкова, Биляна Костова, Венцеслав Стоянов
Характеристика на биоотпадък от птицепроизводство (черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения

Анна Петрова
Екологичното строителство: позитиви без никакви негативи

Борислава Манчева-Велкова, Васил Марешки
Възможности за преодоляване на ударен и въздушен шум при многофамилни жилищни сгради

Ботьо Захаринов
Математически модел за установяване на оптимални параметри на анаеробно разграждане на тор с повишено съдържание на сухо вещество

Венета Новакова Димитър Паскалев
Предизвикателства и особености на съвременната активна сградна обвивка

Иван Димов
Нови възможности за използване на плоските покриви в България

Иляна Иванова
Получаване на енергийни носители от преработката на отпадъци

Стоянка  Иванова
Устойчивата умна къща и слънчевата енергия

Стоянка Иванова
Умният град, устойчивото развитие и слънчевата енергия

Цветелина Йорданова
Зеленото строителство като част от градската тъкан

 

VI. Innovations in Education. E-Learning in Architecture and Engineering Education.

Petja Ivanova-Radovanova, Therese Kenna
ICT and the Social Life of Public Spaces: An Investigation into the Relationship Between Information and Communication Technologies and Public Spaces, and Strategies for Improved Urban Sustainability and Attractiveness (Introduction of COST Action TU 1306 “CYBERPARKS”)

Ваньо Георгиев
Използване възможностите за програмиране в Revit Architecture за автоматично оценяване на студентски проекти

Венцеслав Стоянов, Ячко Иванов
Анализ на образованието по строително инженерство в България

Владимир Дамянов, Веселин Симеонов
Електронно обучение на инженери по пожарна и аварийна безопасност

Елена Динева
Методологични проблеми в образованието на студентите по изобразителни средства в архитектурното проектиране

Любомир Горчев, Станина Христова
Моделите на мислене, мотивационните дейности и целеполагането - актуални проблеми в академичното образование по архитектура

Станина Христова, Любомир Горчев
Асоциативната образност в обучението по архитектурно проектиране и добрата архитектурна практика

Стоянка Малчева-Якова
Връзката в обучението на студенти специалност Архитектура между IT и тяхното архитектурно проектиране

Стоянка Малчева-Якова
Ефективно използване на IT в процеса на преподаване на студенти специалност Архитектура и връзката й в АП - интериор и дизайн

 

Student Session

Албена Джуджева
Театърът и амфитеатърът на Антична Сердика

Албена Джуджева, Ивана Кривобарска, Анжело Бакшев
Цвят, светлина, текстура. Цвят в архитектурата и дизайна

Александър Бояджиев
Общи тенденции в развитието на библиотеките

Анжело Бакшев
Църквата „Св. София“ в София, паметник на културата

Анжело Бакшев, Борислав Борисов
Съвременна концепция за изграждане на иновативна среда за деца: културно-информационен център-музей

Антон Гороломов, Благовеста Иванова
 Храм „Свети Георги Победоносец” в София и храм „Свети Георги” в Солун – сравнителен анализ

Биляна Йончева,. Борислав Борисов
Оздравително въздействие на болничната среда

Борислав Борисов, Анелия Ганева
Използване на глината като екологичен материал при изграждането на индивидуални жилища и екоселища

Борислав Борисов, Ася Бушнакова
Проучване на хипотези за подземни къщи

Борислав Борисов, Димитър Йорданов
Спорни сгради в архитектурата

Борислав Борисов, Еми Бушнакова
Построяване на екологичнo пенсионнo селищe

Борислав Борисов, Жанет Узунова
Сравнителен анализ на Висше строително училище "Любен Каравелов" гр.София и Технически университет в Мюнхен.

Борислав Борисов, Мария Дакова
Мултифункционален туристически ски комплекс

Борислав Борисов, Славян Симеонов
Изследване на инфраструктурата на закритите плувни басейни, част от плувните комплекси на България

Борислава Манчева-Велкова, Албена Джуджева
Градински център с оранжерии за производство на цветя и разсад - възможни архитектурни решения

Боряна Арнаудова, Борислав Борисов
Съвременни архитектурни подходи при проектиране на пространствена среда с учебно-образователно предназначение

Виктория Стоева, Борислав Борисов
Параметрично моделиране

Виктория Стойчева, Борислав Борисов
Особености на ваканционните селища за ученици от професионални и специализирани училища.

Георги Ценов
Нова естетика и иновации във фасадните обвивки

Гюлтен Исмаилова, Борислав Борисов
Процеси на oбновяване на морските хотели

Деница Батева, Борислав Борисов
Утопия "Модерно ромско предградие"- ромските гета – градоустройствен факт/фактор

Добри Динев, Борислав Борисов
Адаптация на високотехнологични паркове към недвижимото културно наследство с производствено предназначение.

Ерих Миленов, Борислав Борисов
Идеен проект за интегриране на „НПЗ Хаджи Димитър“ към съвременната визия на центъра на София

Жени Нанкова, Борислав Борисов
Дизайн в детска среда, психологическите аспекти на архитектурата върху детското развитие

Живко Арсенов
Национален младежки комплекс за изкуства и култура - София

Ивана Кривобарска, Анжело Бакшев, Албена Джуджева
Вино, винопроизводство, винарски изби

Ирина Танева, Борислав Борисов
Интегрирани транспортни комплекси

Калина  Иванова
Проект за градска реконструкция

Красимира Костадинова, Борислав Борисов
Архитектурно - градоустройствени аспекти за интегриране на децата със специални образователни потребности

Михаела Петрова, Борислав Борисов
Анализ на мястото на архитектурата в изкуствата – какво я причислява към тях и какво я отличава

Младен Христов
Ослънчаване при двойни фасади

Невена Пенишева, Борислав Борисов
Обновяване или замяна на стар летищен терминал

Никол Стойчева, Борислав Борисов
Сравнение на реализирани делфинариуми

Радостин Недков, Борислав Борисов
Архитектура за човечеството – симбиозата между архитектурата и спорта

Силвия Цветанова, Борислав Борисов
Предимства на покритите експозиционни пространства

Хагоп Шишманян, Борислав Борисов
Технология на арх. Едуардс за третиране на антични каменни структури

Яница Тънтарова
Архитектурно градоустройствена организация при пространствените схеми на кампусите