en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

 

ОКОНЧАТЕЛНАТА  ПРОГРАМА

може да изтеглите оттук/here

За повече информация посетете тази страница.

illustration2015

Logo_VSU2015

Invitation_OpenCeremory

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Шаблони

Шаблон за доклад, написан на български език - Template_VSU2015bg.doc
(описание в pdf формат: Template_VSU2015bg.pdf)

Шаблон за доклад, написан на английски език - Template_VSU2015en.doc)
(описание в pdf формат: Template_VSU2015en.pdf)