en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

 

ОКОНЧАТЕЛНАТА  ПРОГРАМА

може да изтеглите оттук/here

За повече информация посетете тази страница.

illustration2015

Logo_VSU2015

Invitation_OpenCeremory

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Място на проявата

Конференцията ще се проведе във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София.

Регистрацията на участниците с предаване на материалите на Конференцията ще се извършва в сградата на Ректората на ВСУ – централно фоайе, етаж 1 както следва:

на 04.06.2015 г. (четвъртък) от 08:00 часа до 12:00 часа

на 05.06.2015 г. (петък) от 09:00 часа до 12:00 часа