en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

 

ОКОНЧАТЕЛНАТА  ПРОГРАМА

може да изтеглите оттук/here

За повече информация посетете тази страница.

illustration2015

Logo_VSU2015

Invitation_OpenCeremory

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

ВСУ "Л. Каравелов"

 
Наименование Висше строително училище "Любен Каравелов"
Ректор доц. д-р инж. Радан Иванов
имейл: rector@vsu.bg

Адрес

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175
Телефони 02 802 9188; 02 802 9191
Факс 02 802 9188; 02 802 9119
Имейл vsu@vsu.bg
Сайт www.vsu.bg
Зам.-ректор по учебната дейност проф. д-р инж. Маргарита Хамова
имейл: zrector@vsu.bg
Зам.-ректор по научната дейност и сътрудничеството доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов
имейл: zrectorn@vsu.bg
Декан на Строителен факултет доц. д-р инж. Георги Годинячки
имейл: dekan-sf@vsu.bg
Декан на Архитектурен факултет доц. д-р арх. Борислав Борисов
имейл: erbe@abv.bg
Завеждащ отдел “Международно сътрудничество” Нели Йорданова
имейл: int.office@vsu.bg
print Print