На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на вискозиметър за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София”

Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 30.12.2014 г. Час: 16:00

 

Обществена поръчка за изпълнение на проект: BG161PO003-1.2.04 - 0031-C0001 „Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване  на панелни сгради в Република България”

 

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.04 - 0031-C0001 „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007- 2013 г.

 

Договор с идентификационен  № BG161PO003-1.2.04-0031-C0001

 

Документи за участие в обществената поръчка

 

Протокол # 1 на Комисията за оценка на постъпилите оферти от 08.01.2015 г.

Публикуван тук: на 8.01.2015 г. 12:22

Протокол 2 на комисията от 16.01.2015 г.

Публикуван тук: на 16.01.2015 г. 12:10

Съобщение за отваряне на ценови оферти. Качено на 16.01.2015 г.

Публикуван тук: на 16.01.2015 г. 12:11

Протокол 3 на комисията за оценка на подадените оферти от 22.01.2015 г.

Публикуван тук: на 23.01.2015 г. 13:50

Решение 5 на Ректора за класиране на участниците и обявяване на изпълнители на обществената поръчка от 23.01.2015 г.

Публикувано тук: на 23.01.2015 г. 13:51

 

Договор No SU8 от 16.02.2015 г. с Марвел ООД

Публикуван тук: на 20.02.2015 г. 10:45

Съобщение:

Гаранцията за участие на фирма "Марвел" ООД в ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на вискозиметър за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София” ще бъде върната на 23.02.2015 г.

 

1.фактура 0000007538 от 17.02.2015 г. Авансово плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 9740.04 лв., явяващи се 50% от договорената цена е извършено на 20.02.2015 г.

 

2.фактура 0000007642 от 21.03.2015 г. Междинно плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 5 844.02 лв., явяващи се 30% от договорената цена е извършено на 21.03.2015 г.

 

3.фактура 0000007643 от 23.03.2015 г. Окончателно плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 3 896.02 лв., явяващи се 20% от договорената цена е извършено на 27.03.2015 г.

 

369 1.443