en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Начало Информация Регистрация Важни дати Доклади Настаняване Архив Контакти
Затваряне ВСУ`2016 ВСУ`2015 ВСУ`2014 ВСУ`2013 ВСУ`2012 ВСУ`2011 ВСУ`2010 ВСУ`2009 ВСУ`2008 ВСУ`2007 ВСУ'2006
Затваряне Конференция на ВСУ ВСУ`2017 Архив
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта


Кандидатстудентски справочник на ВСУ 2018

ВСУ`2014


XIV международна научна конференция ВСУ’2014, 5-6 юни 2014, София

За преглед на страниците на ВСУ'2014 използвайте ПРЕПРАТКИТЕ ВЛЯВО


СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА С ДОКЛАДИ

VSU2014_Vol1; VSU2014_Vol2; VSU2014_Vol3; VSU2014_Vol4

Contents of all volumes


ИЗБРАНИ СТАТИИ

Mihaela Agata Cehan, Carmina Constanta Gheorghita; CONSOLIDATION – RESTORATION OF THE STONE CHURCH DEDICATED TO “THE ANNUNCIATION”, CORNESTI VILLAGE, IASI COUNTY VSU2014_Vol1-1-Cehan

Peter Nikolov; DEMOGRAPHIC FACTORS, URBANIZATION AND URBAN SPRAWL IN SOFIA, ROME AND BELGRADE VSU2014_Vol1-2-Nikolov

Miomir Vasov, Milos Dacic, Vuk Milosevic, Nikola Cekic; ACOUSTIC ASPECT OF INNER PARTITION WALLS MATERIALIZATION IN STUDENT HOSTELS ARCHITECTURE VSU2014_Vol1-3-Vasov

Kemal Edip, Mihail Garevski, Vlatko Sheshov, Julijana Bojadjieva, Igor Gjorgjiev; COUPLED APPROACH IN SIMULATION OF SOIL CONSOLIDATION VSU2014_Vol1-4-Edip

Nicolae Taranu, Ruxandra Oltean, Ciprian Cozmanciuc; HYGROTHERMAL BEHAVIOUR OF UNIDIRECTIONAL FIBRE REINFORCED COMPOSITES VSU2014_Vol1-5-Taranu

Anguel Baltov, Ana Yanakieva, Nikola Nikolov; APPROXIMATIVE PROCEDURE TO HOMOGENIZATION OF MICROSTRUCTURED COMPOSITE MATERIALS VSU2014_Vol2-6-Baltov

Anita Handruleva, Vladimir Matuski, Konstantin Kazakov; COMBINED MECHANISMS OF DESTRUCTION FOR THE DISCRETE SINGLE-LAYER SPHERICAL DOMES VSU2014_Vol2-7-Handruleva

Grzegorz Gremza; EXAMINATION OF THE SHEAR CONNECTION BETWEEN THE PREFABRICATED ELEMENT AND THE ADDITIONAL LAYER OF THE CONCRETE VSU2014_Vol2-8-Gremza

Doncho Partov, Radan Ivanov, Milen Petkov; DESIGN PECULIARITIES OF SOME DETAILS USED IN THE BACKANCHORS FOR TUNNEL BORING MACHINE (TBM), FOR EXCAVATED OF METRO TUNNELS IN SOFIA VSU2014_Vol2-9-Partov

Antoaneta Kaneva, Dimitar Stefanov, Mihaela Kouteva-Guentcheva; SEISMIC ANALYSIS OF BURIED TANKS AND ATTACHED PIPES VSU2014_Vol2-10-Kaneva


Ако имате интерес към публикувана статия, обърнете се към Организационния комитет и ние  ще ви я изпратим.

Хипревръзките вляво отварят страници с повече информация.

 

693 0.326