Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Архив на научната конференция ВСУ`2017 ВСУ`2016 ВСУ`2015 ВСУ`2014 ВСУ`2013 ВСУ`2012 ВСУ`2011 ВСУ`2010 ВСУ`2009 ВСУ`2008 ВСУ`2007 ВСУ'2006
Затваряне Конференция на ВСУ ВСУ`2018 Архив
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ВСУ'2006

Научна конференция с международно участие ВСУ’2006; 22–23 май 2006 г., София
Вижте: Поканата и страниците на конференцията


СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА С ДОКЛАДИ

Cover_2006_Vol1; Contents_2006_Vol1; Cover_2006_Vol2; Contents_2006_Vol2


ИЗБРАНИ СТАТИИ

Jozef Sumec, Norbert Jendzelovsky; STRESS – STRAIN ANALYSIS OF UPPER SHELL LATTICED CAP UNDER IMPACT LOAD  VSU2006_Vol1-Sumec

Tania Mariana Hapurne; DATA ACQUISITION IN STRUCTURES MONITORING AND TEST VSU2006_Vol1-Hapurne

Miroslav Bajer, Jan Barnat; THE REAL BEHAVIOUR OF STEEL BONDED ANCHOR – EXPERIMENT AND NUMERICAL MODEL VSU2006_Vol1-Bajer

Albena D. Todorova; VICTOR HORTA'S ARCHITECTURAL HERITAGE: COGNITIVE APPROACH FOR RESTORATION OF HIS ARCHITECTURAL MONUMENTS (1893-1914) VSU2006_Vol1-Todorova

Tzvetanka Abadjieva; PROPERTIES OF MORTARS AND CONCRETE WITH PERMEABILITY REDUCING ADMIXTURES VSU2006_Vol2-Abadjieva

Karel Kovarik, Dana Sitanyiova; ETRA.CC – NETWORK OF RESEARCH TRANSPORT ORGANISATIONS VSU2006_Vol2-Kovarik


Ако имате интерес към публикувана статия, обърнете се към Организационния комитет и ние  ще ви я изпратим.

 

462 0.349

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...