en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Къде да публикуваме

ВНИМАНИЕ!
На вашите имейли се изпращат предложения за публикуване срещу заплащане. Голяма част от тези предложения са от фалшиви уеб сайтове, които имитират интернет страницата на автентично научно списание. Информация за това как да разберем дали общуваме с присвоено научно списание (Hijacked Journal) може да намерите тук или на следните pdf слайдове.

 

Ново списание в областта на строителното и конструктивното инженерство!
International Journal of Constructive Research in Civil Engineering (IJCRCE)

Eastern Academic Journal – ново българско рецензирано електронно академично списание със свободен достъп. То е регистрирано под ISSN 2367-7384, индексирано е в Google Scholar, CiteFactor и Open Academic Journals Index и е в процес на вкючване към други индексиращи платформи (засега няма IF и SJR. В списанието е съзаден индивидуален профил на ВСУ "Л. Каравелов", който предоставя следните преференциални условия:

 • самостоятелна секция за авторите от BCV “Любен Каравелов”
 • приоритетни срокове за рецензия
 • персонална ценова оферта за такса публикация
 • участие в групата на поканени автори за обзорни статии
 • преференциални цени за участие в конференции

Списания с импакт ранг (SJR : Scientific Journal Rankings)
Към 01.01.2016 са включени 83 списания в областта "Architecture", от които десетте с най-голям SJR са:

 • Research in Engineering Design - Theory, Applications, and Concurrent Engineering (2014 SJR: 1,286)
 • Design Studies (2014 SJR: 1,184)
 • Structural Design of Tall and Special Buildings (2014 SJR: 0,895)
 • Journal of Architectural Engineering (2014 SJR: 0,669)
 • Construction Innovation (2014 SJR: 0,647)
 • Engineering, Construction and Architectural Management (2014 SJR: 0,625)
 • CoDesign (2014 SJR: 0,620)
 • Architectural Science Review (2014 SJR: 0,615)
 • International Journal of Architectural Heritage (2014 SJR: 0,561)

Български научни списания в SCOPUS.
Списанията с тематика, близка до спецификата на ВСУ са:

 • Applied Mathematical Sciences (ISSN: ,2014 SJR: 0.335)
 • Archaeologica Bulgarica (ISSN: , 2014 SJR: 0.108)
 • Bulgarian Chemical Communications (ISSN: , 2014 SJR: 0.156)
 • Chemistry (ISSN: , 2014 SJR: 0.21)
 • Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences (ISSN: , 2014 SJR: 0.21)
 • Cybernetics and Information Technologies (ISSN: , 2014 SJR: 0.17)
 • International Journal of Mathematical Analysis (ISSN: , 2014 SJR: 0.228)
 • Journal of the Balkan Tribological Association (ISSN: , 2014 SJR: 0.242)

Списания с импакт фактор (IF: Impact Factor)
Към 01.01.2016 по ключова дума "Architecture" се намират 49 списания, първите десет от които са:

 • A + U-Architecture and Urbanism (ISSN: 0389-9160)
 • Architect (ISSN: 1935-7001)
 • Architectura-Zeitschrift fur Geschichte der Baukunst (ISSN: 0044-863X)
 • Architectural Design (ISSN: 0003-8504)
 • Architectural History (ISSN: 0066-622X)
 • Architectural Record (ISSN: 0003-858X)
 • Architectural Review (ISSN: 0003-861X)
 • Architectural Science Review (ISSN: 0003-8628)
 • Architectural Theory Review (ISSN: 1326-4826)
 • Architektura & Urbanizmus (ISSN: 0044-8680)
Списания в областта на изкуството и история на изкуството в European Reference Index for the Humanities
(630 броя към 1 октомври 2016 г):
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search?treffside=1&enkeltSok=&sok.discipline=3

Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. (Националeн център за информация и документация - НАЦИД)

 

222 0.260