en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Съобщения за кандидатстудентски курсове Изпит по математика Изпит по рисуване
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2017 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Какво трябва да знаем за изпитите по рисуване?

Конкурсните изпити по рисуване се провеждат с цел да се установят предварителните художествени пространствено-изобразителни възможности на кандидатите, необходими в архитектурната професия, и протичат в следния ред:

  • първа част: рисунка на модел (геометрично тяло или група от тела) при определени условия, зададени от конкурсната задача. Изпитът е анонимен, с продължителност 3 часа.
  • втора част: да се промени по конкретно условие зададена композиция от форми в определено пространство и да се нарисува. Изпитът е анонимен, с продължителност 3 часа.

ВСУ "Л. Каравелов" си запазва правото да конкретизира изискванията и характера на задачите при запазване на техните основни цели и обща насоченост.

При провеждане на изпитите се допуска използването на: черен молив, гума, линия от картон и подложка от картон 35/50 см.

 

180 0.566