bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Training for Admission Mathematics Drawing
Close Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Какво трябва да знаем за изпитите по рисуване?

Конкурсните изпити по рисуване се провеждат с цел да се установят предварителните художествени пространствено-изобразителни възможности на кандидатите, необходими в архитектурната професия, и протичат в следния ред:

  • първа част: рисунка на модел (геометрично тяло или група от тела) при определени условия, зададени от конкурсната задача. Изпитът е анонимен, с продължителност 3 часа.
  • втора част: да се промени по конкретно условие зададена композиция от форми в определено пространство и да се нарисува. Изпитът е анонимен, с продължителност 3 часа.

ВСУ "Л. Каравелов" си запазва правото да конкретизира изискванията и характера на задачите при запазване на техните основни цели и обща насоченост.

При провеждане на изпитите се допуска използването на: черен молив, гума, линия от картон и подложка от картон 35/50 см.

Вижте още:
Консултации за кандедат-студенти
Галерия снимки на макети от изпитите по рисуване.

 

350 0.244

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...