На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”

Краен срок за подаване на оферти: 08.06.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 08.06.2015 г. Час: 16:00

Архивен файл с документи по обществената поръчка

Информация за преписката на сайта на АОП

 

До всички заинтересувани лица

Протокол № 1 от 9.06.2015 г. на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
Публикуван тук на 18.06.2015 г. 10:50 часа.

Протокол № 2 от 29.06.2015 г.
Публикуван тук на 30.06.2015 г. 14:40 часа.

Съобщение до всички заинтересувани лица
Публикувано тук на 30.06.2015 г. 14:45 часа.

Протокол № 3 от 03.07.2015 г.
Публикуван тук на 08.07.2015 г. 15:40 часа.

Съобщение до всички заинтересувани лица
Публикувано тук на 08.07.2015 г. 15:45 часа.

Протокол № 4 от 13.07.2015 г.
Публикуван тук на 17.07.2015 г. 08:05 часа.

Решение за класиране на участниците
Публикувано тук на 17.07.2015 г. 08:06 часа.

Договор с "Енергро - про енергийни услуги" ЕООД
Публикуван тук на 24.08.2015 г. 16:35 часа.

 

 

370 0.128