en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научен семинар Архитектурна секция Инженерна секция
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Презентация на професор Mogens Peter Nielsen

На 6-ти ноември (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Административната сграда на ВСУ се състоя среща-семинар на Инженерната секция на Научния форум. На тази среща презентация изнесе


Mogens Peter Nielsen
Professor, emeritus
Department of Civil Engineering
Technical University of Denmark

Проф. Нилсен е световноизвестен педагог и учен в областите на “Теория на пластичността на стоманобетона”
и “Механика на разрушението”. Неговата книга Limit Analysis and Concrete Plasticity (1984) се счита за едно от най-големите постижения в строителното инженерство, като през 2010 г. бе нейното трето издание.

Домакин на семинара бе проф. д-р инж. Дончо Партов.

 

 

193 0.450