en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Контакти

ВСУ “Любен Каравелов”
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 100, 802 91 91
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
Ректорат
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ректор на ВСУ
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов
tel./fax
80 29 191
rector@vsu.bg
2Зам.-ректор по учебната дейност
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов
80 29 110zrector@vsu.bg
3Зам.-ректор по научната дейност и сътрудничеството
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 130zrectorn@vsu.bg
4Пом.-ректор по административно-стопанската дейност
Иван Пуев Иванов
80 29 118ipuev@vsu.bg
5Главен Счетоводител
Вероника Благоева Цветкова
80 29 140finansi@vsu.bg
6Юрисконсулт
Ивайло Димитров Тилев
80 29 180ao_hr@vsu.bg
7Финансов контрольор
Васка Кирилова Николова
80 29 150fcont@vsu.bg
8Секретар и Връзки с обществеността
Десислава Венева Димитрова
tel./fax
80 29 120
desislava_d@vsu.bg
Строителен факултет
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Декан на СФ
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 181venci_sto@abv.bg
2Сътрудник-организатор
Ирина Алексиева Михайлова
80 29 161mihailova@vsu.bg
3Организатор обучение
инж. Мариела Петрова Коприварова
80 29 162koprivarova@vsu.bg
Архитектурен факултет
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Декан на АФ
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
80 29 253alexivanova@yahoo.com
2Организатор редовно обучение
инж. Даниела Христова Андонова
80 29 157danyand@vsu.bg
3Организатор
Вяра Димитрова Димитрова
80 29 190was.bg@mail.bg
Учебен отдел
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
Стоянка Ангелова Малчева-Якова
80 29 126kik@vsu.bg
Обслужващи звена “Научна дейност и сътрудничество”
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Компютърно-информационен комплекс
ас. Стоянка Ангелова Малчева-Якова
80 29 126kik@vsu.bg
2Отдел “Международно сътрудничество”
Нели Георгиева Йорданова
tel./fax
80 29 188
intoffice.vsu@gmail.com
3Център за професионално обучение
Иван Пуев Иванов
80 29 118ipuev@vsu.bg
4Библиотека
Йоана Йончовска-Рударска
80 29 189library@vsu.bg
Административни и помощни звена
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Главен Счетоводител
Вероника Благоева Цветкова
80 29 140finansi@vsu.bg
2Отдел Административно обслужване
Ръководител отдел
Цветелина Боянова Стоянова
80 29 180ao_hr@vsu.bg
3Отдел “Експлоатация и поддържане”
Ръководител отдел
инж. Борислав Драгомиров Димитров
80 29 137eip@vsu.bg
4Отдел “Студентски общежития и стол”
Ръководител отдел
Мария Коева
80 29 139sos@vsu.bg
5Управител на стол
Ангелина Миткова Колева
80 29 139 

 

14 0.005