en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Прием 2019-2020 Календарен график Специалности Онлайн регистриране на кандидат-студент Ако имате въпроси Моят профил Създаване на профил Незаети места Входни данни, резултати от изпити, класиране Магистърски програми след бакалавър
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Разпределение на утвърдения прием

Студенти   Докторанти

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на утвърдения прием на студенти във ВСУ  “Л. Каравелов”

(съгласно Решение № 343/18.05.2015 г. на Министерски съвет

и решения на Академичния съвет, Протокол №25/15.01.2015 г. и Протокол №31/18.06.2015 г.)

 

І. Степен “бакалавър”

Редовно обучение:

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” –   60 места
 • Специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” –   30 места
 • Специалност “Строително инженерство” –   50 места
 • Специалност “Строителен мениджмънт” –   50 места

 

Задочно обучение:

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” –   50 места
 • Специалност “Строително инженерство” –   20 места
 • Специалност “Строителен мениджмънт” –   20 места

 

ІІ. Степен “магистър”:

Редовно обучение:

 • Специалност “Архитектура”  –   60 места

 

ІІІ. Степен “магистър” след завършена степен “бакалавър”

Специализации: „Строителни конструкции”, „Технология на строителното производство”, “Управление на инвестиционните проекти”, „Опазване на архитектурното наследство”, „Технология и управление на строителството“

 • Държавна поръчка задочно обучение  –   6 места*
 • Платено задочно обучение   -    до 120 места

 

ІV. Степен “магистър”, специалност „Архитектура” след завършена ст. „бакалавър” по специалност „САСС”:

 • Редовно обучение по такса на държавна поръчка   -    3 места
 • Платено редовно обучение   -    до 36 места

 

V. По чл. 3, ал. 8 от Правилника за приемане на студенти във ВСУ

 • От специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, степен „бакалавър”

в I курс специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”  –    1 място

 

 • От специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, степен „бакалавър”

в I курс специалност „Архитектура”  –    1 място

 

 • От специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”,

степен „бакалавър” във ІІ курс специалност „Архитектура”  –    1 място

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на утвърдения прием на докторанти във ВСУ  “Л. Каравелов”

(съгласно Решение № 343/18.05.2015 г. на Министерски съвет

и решения на Академичния съвет, Протокол №25/15.01.2015 г. и Протокол №31/18.06.2015 г.)

 

 

І. Строителен факултет

 • Научна специалност “Строителна механика, съпротивление на материалите” –  1 място
 • Научна специалност “Технология и механизация на строителното производство” –  1 място
 • Научна специалност “Земна основа, фундиране и подземно строителство” –  1 място
 • Научна специалност “Строителни конструкции”  –  1 място
 • Научна специалност “Строителни материали и изделия и технология на производството им”  –  1 място
 • Научна специалност “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни  пътища и съоръжения”   –  1 място
 • Научна специалност “Организация и управление на строителното производство”  –  1 място

 

 

ІІ. Архитектурен факултет

 • Научна специалност “Теория и история на архитектурата” –  1 място
 • Научна специалност “Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли” –  1 място
 • Научна специалност “Опазване, реставрация и адаптация на паметници на архитектурата” –  1 място

 

382 0.211

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...