На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректор и заместник-ректори Комисия по етика и академично единство Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Обслужващи звена

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Учебна дейност
Ръководител отдел
Стоянка Ангелова Малчева-Якова
80 29 126 kik@vsu.bg
Отдел "Финанси и счетоводство"
Главен счетоводител:
Вероника Димитрова
80 29 140 finansi@vsu.bg
Отдел “Административно обслужване и човешки ресурси”
Ръководител отдел:
Цветелина Боянова Стоянова
80 29 180 ao_hr@vsu.bg
Отдел “Експлоатация и поддържане”
Ръководител отдел: 80 29 137 eip@vsu.bg
Отдел “Студентски общежития и стол”
Ръководител отдел:
Мария Коева
80 29 139 sos@vsu.bg
Управител на стол:
Ангелина Миткова Колева
80 29 192  

 

Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост

 

Отдаване на помещения под наем, търгове, обяви.

 

 

379 0.122