en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректорат Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Обслужващи звена

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Учебна дейност
Ръководител отдел
Стоянка Ангелова Малчева-Якова
80 29 126 kik@vsu.bg
Отдел "Финанси и счетоводство"
Главен счетоводител:
Вероника Димитрова
80 29 140 finansi@vsu.bg
Отдел “Административно обслужване и човешки ресурси”
Ръководител отдел:
Цветелина Боянова Стоянова
80 29 180 ao_hr@vsu.bg
Отдел “Експлоатация и поддържане”
Ръководител отдел: 80 29 137 eip@vsu.bg
Отдел “Студентски общежития и стол”
Ръководител отдел:
Мария Коева
80 29 139 sos@vsu.bg
Управител на стол:
Ангелина Миткова Колева
80 29 192  

 

Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост

 

Отдаване на помещения под наем, търгове, обяви.

 

 

200 0.109