en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Административни отдели Учебен отдел Финансово-счетоводен отдел
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Ректор Заместник ректори Ректорат Контролен съвет Административни отдели
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Факултети и катедри Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Административни отдели

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Учебен отдел
Ръководител учебен отдел
Христо Стойков Христов
02 8029 115 hristov@vsu.bg
Финансово-счетоводен отдел
Главен счетоводител:
Румен Иванов Райчев
80 29 140 rumen.raichev@vsu.bg
Отдел “Административно обслужване и човешки ресурси”
Ръководител отдел:
Цветелина Боянова Стоянова
80 29 180 ao_hr@vsu.bg
Отдел “Експлоатация и поддържане”
Ръководител отдел:
инж. Борислав Драгомиров Димитров
80 29 137 eip@vsu.bg
Отдел “Студентски общежития и стол”
Ръководител отдел:
Росен Емилов Христов
80 29 139 r_hristov@vsu.bg
Управител на стол:
Ангелина Миткова Колева
80 29 192  

Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост

Отдаване на помещения под наем, търгове, обяви.

 

 

250 0.072