Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обща информация Еразъм Харта 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Студентска мобилност и практики

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
ЗА УЧАСТИЕ В СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ
С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ / ПРАКТИКА
по Програма „ЕРАЗЪМ+” - академична 2019-2020 година

 

Уважаеми студенти и докторанти,

Стартира процедура за кандидатстване и подбор на студенти и докторанти за участие в Студентска мобилност с цел ОБУЧЕНИЕ или ПРАКТИКА в чужбинапрез академичната 2019-2020 г.

Могат да кандидатстват редовни и задочни студенти на ВСУ „Любен Каравелов”(ОКС бакалавър/ магистър /доктор), записани минимум за втората година от своя курс на висше образование.

Крайните срокове за подаване на документите са:

  • 03.05.2019 г. за мобилностипрез 2019-2020 г. (зимен семестър, стаж дипломанти)
  • 01.10.2019 г. за мобилностипрез 2019-2020 г. (летен семестър, летен стаж)

Вижте още:

pdf ОБЯВА

pdf Списък със сключените от ВСУ „Любен Каравелов” двустранни споразумения по Програма „Еразъм+”

doc Заявление за участие в студентска мобилност

 

378 0.210

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...