en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
Снимка

Ирена Николаева Спиридонова

доц. д-р арх.

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Приемно време и консултации:
четвъртък 12:00-14:00 ч.


Телефон:
Имейл: irida99@yahoo.com

Преподавани учебни дисциплини:
АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП VІ - интериор І - жилищни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор II - Обществени сгради, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор І (Жилищни сгради), 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
---

Образование

 

УНСС, гр.София

Научна специалност

икономист

Степен

магистър

 

УАСГ, гр.София

Специалност

архитектура

Степен

Магистър, Отчислена с право на защита на Докторска степен

Професионална реализация

2005-2007

Участие в изготвянето на проектната документация за МОЛ София

  2007-2011

Над тридесет самостоятелни търговски обекта на Супермаркети за хранителни стоки – PLUS, PENNI, LIDL

2008-2011

Изготвяне на проектна документация за МОЛ Благоевград и МОЛ Търговище - Самостоятелно проектиране

2010-2012

Ключов експерт към Шуслер план по Проект – Нови летищни терминали гр.Варна и гр.Бургас

2010-2011

Интериор на ЗД Интерамерикан – 700кв.м., бул.Ал.Стамболийски 172

2007-2012

Множество самостоятелни обекти, еднофамилни къщи, интериори и др.

Научни интереси

Жилищни сгради, Интериор.

Членство в професионални организации

 КАБ, гр.София

Учебни пособия

Сътрудник в изготвянето на Учебник по Жилищни сгради – Апартаментни сгради, автор доц. арх.Б.Генова

Публикации

Списание Expose 2006-2008,

Статия в Годишник на УАСГ/2011г.

 

 

 

510 0.221

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...