en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за професионално обучение Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Референции от клиенти на ЦПО на ВСУ

РЕФЕРЕНЦИЯ
от инж. Атанас Стамболиев фирма "Сатурн 2" ООД - гр. Бургас

...кадрите ни, обучени в този център, придобиват квалификация, която ги прави подготвени за справяне с ежедневните задължения на техническия ръководител. Изказваме благодарност на екипа от преподаватели, които създават технически грамотни и подготвени строителни техници.

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Христина Чернева (Управител на „ЕИС Строителна компания“ ООД - София)

...Името и авторитета на ВСУ „Л.Каравелов“ са известни като учебно заведение създаващо квалифицирани и компетентни кадри за строителния бранш...

...След първото обучение за нашата фирма бе удоволствие да търсим услугите за обучение на изпълнителския състав по ЗБУТ и за придобиване на квалификация „по част от професията“ по предлаганите повече от 25 специалности...

...Благодарим на Ръководството на Центъра и на преподавателите, които със своя труд подпомагат нашата дейност...

РЕФЕРЕНЦИЯ
от инж. Бисер Иванов (Изпълнителен директор на „ТРЕЙС - СОФИЯ" ЕАД“

... При нас работят високо квалифицирани кадри завършили ВСУ „Любен Каравелов", а от 2009 година ЦПО на училището започна да обучава и квалифицира наши кадри от ръководния и изпълнителски състав по ЗБУТ и различните строителни специалности...

...Това , което отличава центъра е мениджърското умението на ръководството - поносими цени, осигуряване на високо квалифицирани преподаватели, мобилност, организираност, коректност и готовност за оказване на компетентна помощ при възникнала необходимост...

...Изказваме нашата благодарност и увереност за продължаване, разширяване и утвърждаване на нашите взаимоотношения...

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Йоан Бенчев (Управител на „НЕЙ 2009" ООД)

... От 2012 година установихме контакти с ЦПО и възложихме обучения на ръководен състав за придобиване 3-та степен на квалификация „Строителен техник" специалност „Строителство и архитектура", повишаване квалификацията на ръководния състав по ЗБУТ и по част от професията за изпълнителския състав...

... Преподавателския състав е изключително подготвен, преподава достъпно и на разбираем технически език, което прави часовете интересни. Заложената практическа насоченост мотивира някои от придобилите 3-та степен да продължат обучението и като студенти задочници...

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Георги Раев (управител на РАЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД - гр. София)

… най-вече отзивите на ползвателите на тези услуги ни насочиха към ВСУ „Л. Каравелов" и преди всичко неговият Център за професионално обучение…

… от 2012 г. ние станахме редовни ползватели на предлаганите възможности за професионална подготовка и квалификация на ръководен и изпълнителски състав за строителството. Тук намерихме събрани в едно високо подготвени в научно и практическо отношение преподаватели, а ръководството гъвкаво прилага меркетинг съобразен с нуждите, възможностите и времето на колегите от бранша…

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПИСМО
от инж. Давид Банчев (фирма Сималекс 2003 ООД)

...изказва нашата препоръка за обучение в Център за професионално обучение, ВСУ „Любен Каравелов”, където високото ниво на обучение на строителните ни техници позволява безпроблемно разрешаване на ежедневните трудни ситуации в строителния процес...

...Изказваме благодарност за качественото обучение,които наште кадри получават години наред...

РЕФЕРЕНЦИЯ
от инж. Христо Иванов (главен инженер на СТИЛАНА 2004)

… благодарност към Ценър за професионално обучение към ВСУ „Любен Каравелов" -гр. София за невероятния професионализъм и ерудиция при обучение на кадри на фирмата…

…Строителните техници  които са обучени в този център, се справят с лекота с трудни обекти - промишлени, жилищни, инфраструктурни, ползвайки високото ниво на своята теоретична подготовка…

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Илия Ангелов (управител на „ВЛАДИМЕКС ООД)

…Информацията, която получихме за големия брой лицензирани специалности за изпълнителски състав и предлаганите обучения за повишаване квалификацията на ръководния от фирмата, и преди всичко достъпните за строителя цени за един обучаем, съчетани с изискванията за време и качество на обучението ни подсказаха, че не допуснахме грешка…

…Друго характерно е гъвкавостта в поддържането на относително приемливи цени за постоянните си партньори краткото време за организиране и подготовка за различните обучения…

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Петьо Янкуловски (управител на Янкуловски Кънстракшън ЕООД гр София)

… Отзивите, които дадоха първите обучени лица и впечатленията изказани от професори, доценти и асистенти за участниците взаимно се покриваха …

… Многообразието на строителните специалности и поддържането на относително ниски цени съобразени със състоянието на строителният бизнес, а също така и качеството на обучение ни гарантира подготовката на целият състав…

… ни дава вяра, сигурност и заздравяване на отношенията, а при необходимост получаваме и компетентни съвети и технически решения от специалистите на Училището, за което им благодарим…

 

396 0.266

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...