bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Vocational Training Center Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Референции от клиенти на ЦПО на ВСУ

РЕФЕРЕНЦИЯ
от инж. Атанас Стамболиев фирма "Сатурн 2" ООД - гр. Бургас

...кадрите ни, обучени в този център, придобиват квалификация, която ги прави подготвени за справяне с ежедневните задължения на техническия ръководител. Изказваме благодарност на екипа от преподаватели, които създават технически грамотни и подготвени строителни техници.

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Христина Чернева (Управител на „ЕИС Строителна компания“ ООД - София)

...Името и авторитета на ВСУ „Л.Каравелов“ са известни като учебно заведение създаващо квалифицирани и компетентни кадри за строителния бранш...

...След първото обучение за нашата фирма бе удоволствие да търсим услугите за обучение на изпълнителския състав по ЗБУТ и за придобиване на квалификация „по част от професията“ по предлаганите повече от 25 специалности...

...Благодарим на Ръководството на Центъра и на преподавателите, които със своя труд подпомагат нашата дейност...

РЕФЕРЕНЦИЯ
от инж. Бисер Иванов (Изпълнителен директор на „ТРЕЙС - СОФИЯ" ЕАД“

... При нас работят високо квалифицирани кадри завършили ВСУ „Любен Каравелов", а от 2009 година ЦПО на училището започна да обучава и квалифицира наши кадри от ръководния и изпълнителски състав по ЗБУТ и различните строителни специалности...

...Това , което отличава центъра е мениджърското умението на ръководството - поносими цени, осигуряване на високо квалифицирани преподаватели, мобилност, организираност, коректност и готовност за оказване на компетентна помощ при възникнала необходимост...

...Изказваме нашата благодарност и увереност за продължаване, разширяване и утвърждаване на нашите взаимоотношения...

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Йоан Бенчев (Управител на „НЕЙ 2009" ООД)

... От 2012 година установихме контакти с ЦПО и възложихме обучения на ръководен състав за придобиване 3-та степен на квалификация „Строителен техник" специалност „Строителство и архитектура", повишаване квалификацията на ръководния състав по ЗБУТ и по част от професията за изпълнителския състав...

... Преподавателския състав е изключително подготвен, преподава достъпно и на разбираем технически език, което прави часовете интересни. Заложената практическа насоченост мотивира някои от придобилите 3-та степен да продължат обучението и като студенти задочници...

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Георги Раев (управител на РАЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД - гр. София)

… най-вече отзивите на ползвателите на тези услуги ни насочиха към ВСУ „Л. Каравелов" и преди всичко неговият Център за професионално обучение…

… от 2012 г. ние станахме редовни ползватели на предлаганите възможности за професионална подготовка и квалификация на ръководен и изпълнителски състав за строителството. Тук намерихме събрани в едно високо подготвени в научно и практическо отношение преподаватели, а ръководството гъвкаво прилага меркетинг съобразен с нуждите, възможностите и времето на колегите от бранша…

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПИСМО
от инж. Давид Банчев (фирма Сималекс 2003 ООД)

...изказва нашата препоръка за обучение в Център за професионално обучение, ВСУ „Любен Каравелов”, където високото ниво на обучение на строителните ни техници позволява безпроблемно разрешаване на ежедневните трудни ситуации в строителния процес...

...Изказваме благодарност за качественото обучение,които наште кадри получават години наред...

РЕФЕРЕНЦИЯ
от инж. Христо Иванов (главен инженер на СТИЛАНА 2004)

… благодарност към Ценър за професионално обучение към ВСУ „Любен Каравелов" -гр. София за невероятния професионализъм и ерудиция при обучение на кадри на фирмата…

…Строителните техници  които са обучени в този център, се справят с лекота с трудни обекти - промишлени, жилищни, инфраструктурни, ползвайки високото ниво на своята теоретична подготовка…

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Илия Ангелов (управител на „ВЛАДИМЕКС ООД)

…Информацията, която получихме за големия брой лицензирани специалности за изпълнителски състав и предлаганите обучения за повишаване квалификацията на ръководния от фирмата, и преди всичко достъпните за строителя цени за един обучаем, съчетани с изискванията за време и качество на обучението ни подсказаха, че не допуснахме грешка…

…Друго характерно е гъвкавостта в поддържането на относително приемливи цени за постоянните си партньори краткото време за организиране и подготовка за различните обучения…

РЕФЕРЕНЦИЯ
от Петьо Янкуловски (управител на Янкуловски Кънстракшън ЕООД гр София)

… Отзивите, които дадоха първите обучени лица и впечатленията изказани от професори, доценти и асистенти за участниците взаимно се покриваха …

… Многообразието на строителните специалности и поддържането на относително ниски цени съобразени със състоянието на строителният бизнес, а също така и качеството на обучение ни гарантира подготовката на целият състав…

… ни дава вяра, сигурност и заздравяване на отношенията, а при необходимост получаваме и компетентни съвети и технически решения от специалистите на Училището, за което им благодарим…

 

421 0.085

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...