en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Примерни документи и формуляри

Документи за командироване на преподавател от ВСУ „Л, Каравелов“ в чужбина

  • ДОКЛАД за командироване на преподавател от ВСУ „Л. Каравелов“ - Няма качен файл
  • ЗАПОВЕД за командироване на преподавател от ВСУ „Л. Каравелов“ - doc изтегли
  • Примерно попълване на ЗАПОВЕД за командироване - pdf изтегли
 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

310 0.040