bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Компютърно-информационен комплекс Правилник (pdf) Вътрешни правила (pdf) Образци на електронни документи Wi-Fi Мрежа на ВСУ
Close Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Computer Centre Library Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Close Обслужващи звена Financial Department Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Образци за електронно попълване на заявки до ръководителя на КИК

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Формуляри на заявки с подател преподавател или административен персонал (изтеглете и попълнете)

 • Използване на преносима компютърна техника, оборудване и др. основни средства (Формуляр 1_А)
 • Достъп до опорна мрежа, достъп до WiFi (Формуляр 6-А)
 • Достъп до системата за електронно обучение Moodle и електронна поща (Формуляр 6-Б)
 • Ползване компютърна техника/комуникационни средства и ресурси (Формуляр 5)
 • Подмяна на изразходван консуматив за принтер/копирна машина/МФУ (Формуляр 8-А)

ЗА ХОНОРУВАНИ И ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Формуляри на заявки с подател - хоноруван или гост (изтеглете и попълнете)

 • Използване на преносима компютърна техника, оборудване и др. основни средства (Формуляр 1_А)
 • Достъп до опорна мрежа, достъп до WiFi (Формуляр 6-А)
 • Достъп до системата за електронно обучение Moodle и електронна поща (Формуляр 6-Б)
 • Ползване компютърна техника/комуникационни средства и ресурси (Формуляр 5_1)
 • Подмяна на изразходван консуматив за принтер/копирна машина/МФУ (Формуляр 8-А)

ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Формуляри на заявки с подател обучаван във ВСУ  (изтеглете и попълнете)

 • Използване на преносима компютърна техника, оборудване и др. основни средства (Формуляр 1_А)
 • Достъп до опорна мрежа, достъп до WiFi (Формуляр 4-А)
 • Достъп до системата за електронно обучение Moodle и електронна поща (Формуляр 4-Б)

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
Помощни формуляри на заявки за услуга или ресурс, неописани във Вътрешни правила на КИК (изтеглете и попълнете)

 

476 0.224

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...