en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Учебни дейности Академичен календар Разпис на учебните занятия Графици за изпити Полезна информация Съобщения
Затваряне Отдел "Обща администрация" (ОА) Учебни дейности Секретар на ректор Сектор "Сътрудничество" Съобщения и обяви
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Разпис на учебните занятия

Начало и край на аудиторните часове

Редовно обучение

I-ви курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС, СИ и СМ


ОКС "бакалавър" специалност САСС


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"


ОКС "магистър" специалност "Опазване на недвижимото архитектурно наследство"

II-ри курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС, СИ и СМ


ОКС "бакалавър" специалност САСС


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"

III-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС, СИ и СМ


ОКС "бакалавър" специалност САСС


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"

IV-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС


ОКС "бакалавър" специалност САСС


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"

V-ти курс


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"

 

Задочно обучение

I-ви курс


Специалност: ССС, СМ, СК, ТУС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование
- стар файл

 
Специалност: Технология и управление на строителството, ОКС "магистър" след бакалавър
- стар файл

 
Специалност: Управление на инвестиционни проекти, ОКС "магистър" след бакалавър
- стар файл

 
Специалност: Строителни конструкции, ОКС "магистър" след бакалавър
- стар файл

II-ри курс


Специалност: ССС, СИ - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование
- стар файл


Специалност Строителен мениджмънт
- стар файл

III-ти курс


Специалност: ССС, седмица 16 - 21.10 2017 г.
- стар файл


Специалност: ССС, седмица 23 - 28.10 2017 г.
- стар файл


Специалност: ССС, седмица 30.10 - 4.11 2017 г.
- стар файл


Специалност: ССС, седмица 6 - 8.11 2017 г.
- стар файл


Специалност Строителен мениджмънт
- стар файл

IV-ти курс


Специалност: ССС, седмица 16 - 21.10 2017 г.
- стар файл


Специалност: ССС, седмица 23 - 28.10 2017 г.
- стар файл


Специалност: ССС, седмица 30.10 - 4.11 2017 г.
- стар файл

V-ти курс


Специалност: ССС
- стар файл

 

321 0.107