en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Такси за участници

Вид на участието

Такса

Таксата включва

Презентация (доклад или постер)

100.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Задочен участник

90.00 лева

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

Слушател

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Фирмено представяне - доклад

150.00 лева

 • Реклама (вж. форми на участие)

 • Докладване (устно или като постер)

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Коктейл

Фирмено представяне - изложба; демонстрация

200.00 лева

 • Реклама (вж. форми на участие)

 • Изложбена площ

 • Докладване (устно или като постер)

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Коктейл

Реклама 50.00 лева
 • Реклама (слайдшоу и информация в програмата на конференцията)

 

Забележка:

 1. Таксите са за участници от български университети, институти и организации.

 2. В конференцията има възможност за участие с преференциални цени - посетете съответната страница.

 3. При желание за повече публикации в Сборника с доклади на конференцията се заплащат допълнителни такси за задочен участник, всяка от които дава право на публикуване до два доклада.

 4. Максималният брой публикации на всеки участник в Сборника с доклади на конференцията е шест, независимо от броя на платените такси.

allconferences.com: Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com