en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-39 Технология на довършителните работи

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - l.hrischev@abv.bg
доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделенов - george311249@yahoo.com
ас. инж. Борислав Крумов Милев - borislavmilev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 12 ч. учебна практика, 33 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми: Групиране, характерни особености и технологична последователсност на довършителните работи. Изпълнение, контрол и приемане на външни и вътрешни мазилки. Технология за изпълнение на облицовки – външни и вътрешни. Изпълнение, контрол и приемане на подови настилки – монолитни, саморазливни, монтажни, рулонни. Изпълнение на хидроизолации и хидроизолационни системи. Материали и технологии за топлоизолация на покриви, стени и подове. Начини за подобряване на топлоизолациите на съществуващи сгради и помещения. Технология за монтаж чрез закрепване на дюбели и анкери. Технология за монтажа на дървена, алуминиева и пластмасова дограма. Изпълнение, контрол и приемане на антикорозионна и огнезащита на строителните конструкции. Изпълнение на тавани, облицивки, преградни стени, сухи подове със системи за сухо строителство – материали, изисквания и технологична последователсност.

 

272 0.220