bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close доц. д-р арх. Юлия Илиева гл. ас. д-р арх. Ярослав Рангелов Chief Assist. Prof. Dr. Architect Inavka Marinova ас. арх. Андрей Велинов Prof. Dr. Architect Yanko Alexandrov Building Construction and Structure
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

Yuliya Ilieva

Assoc. Prof. Dr. Architect

Department of Building Construction and Architectural Structures - Head of Department

Reception time:
Tuesday from 10:00 to 12:00, room 70, block 1


Telephone: 80 29 124
E-mail: yuliya_ilieva@vsu.bg

Subjects taught in the department:
Architectural Constructions 1, 3 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Architectural Constructions 1, 4 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Architectural Structures 1, 5 сем., 2014, Architecture
Architectural Structures 1, 6 сем., 2014, Architecture
IAD - Representation Media in Architecture , 2 сем., 2014, Architecture
Energy Efficient Architecture, 4 сем., 2014, Architecture
Building Construction 1, 1 сем., 2014, Architecture
Building Construction 1, 2 сем., 2014, Architecture
Building Construction 2, 2 сем., 2014, Architecture
Building Construction 3, 3 сем., 2014, Architecture
Buildings Construction 3, 4 сем., 2014, Architecture
Building Construction and Architecture, 3 сем., 2014, Civil Egineering
Technical Drawing, 1 сем., 2014, Civil Egineering
Technical Drawing, 1 сем., 2014, Строителен мениджмънт
---
Building Construction and Architecture, 3 сем., 2011, Civil Egineering
Building Construction and Architecture, 4 сем., 2011, Civil Egineering
Technical Drawing, 1 сем., 2011, Civil Egineering

Образование
2012 – 2013 УАСГ - София
Професионално направление:

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Научна специалност: „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“
Степен: Доктор

1998-2004

УАСГ - София

Научна специалност

Архитектура

Степен

Магистър

Професионална реализация
2017 - до сега ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София
Длъжност:

Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Доцент архитект

2011 – 2017 ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София
Длъжност: Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Главен асистент архитект

2008 – 2011

ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София

Длъжност:

Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Асистент архитект

2009 – до сега

„Давимекс” ЕООД – гр. София

Длъжност:

Експерт по енергийна ефективност на сгради

2007 – 2010

„АРХИГРАФ” ЕООД – гр. София

Длъжност:

Управител

2006 – 2008

“Джиниъс МАД” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

2005 – 2006

“Маркан проект” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

2004

“СТЕММА ИНЖЕНЕРИНГ” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

Научни интереси:

В областта на сградостроителството

Членство в професионални организации

 КАБ (член с пълна проектантска правоспособност за упражняване на професията архитект - регистрационен № 02569);
САБ;
Българска строителна камара (координатор по безопасност и здраве в строителството).

Ръководство или участие в научни проекти

Участник в проект по НИЗ: „Интегриране на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в сградната обвивка“, 2016-2018 г.
Участник в проект по НИЗ: „Иновативни методи за създаване на модулни структури от корави и гъвкави елементи за приложение в архитектурата“, 2014-2015 г.;

Учебни пособия Илиева, Ю., (2017). Ръководство по инженерно-строителна графика, Първо издание, София, ISBN: 978-954-331-073-9

Публикации

 35

 

 

 

518 0.189