en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Преференциални такси за участие във ВСУ`2016

Участник

Вид на участието

такса

Таксата включва

Студент

Презентация (постер)

40.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Публикуване на 1 статия в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Докторант

Презентация (доклад или постер)

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

От съорганизатор

Презентация (доклад или постер)

безплатно

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Фирма, участвала в миналогодишното издание на конференцията

Фирмено представяне с доклад

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Фирмено представяне с изложба и/или демонстрация

100.00 лева

Забележки:

 1. С една такса „презентация” в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат представени като доклад (устно докладване) или като постери.

 2. За използване на преференциални такси е необходимо да се представят доказателствени материали (документи, сканирани копия).

 3. Преференциалната такса за докторанти се отнася единствено за докторанти в редовна (не задочна, дистанционна и други) форма на обучение, които нямат сключен трудов договор.

 4. Стойността на таксата за участие на участници на съорганизатори на ВСУ‘2016 се записва в договора за партньорство между ВСУ и съорганизатора.

 5. Таксата правоучастие е еднократна и не се възстановява по никакъв начин от организиращата институция.

 6. Таксата се внася предварително по банкова сметка (http://www.vsu.bg/index.php?pid=1057), а в деня на откриването се предоставя банковото бордеро.

 7. Таксите са за участници от български фирми, институти и организации.

 8. Всички цени са в български лева с ДДС.

allconferences.com: Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com