На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р арх. Юлия Илиева гл. ас. д-р арх. Ярослав Рангелов гл. ас. д-р арх. Иванка Маринова ас. арх. Андрей Велинов проф. д-р арх. Янко Александров Сградостроителство и архитектурни конструкции
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Диана Димитрова Христова

Лични данни

Научно звание

асистент

Научна степен

 -

Служебен адрес

ул. Суходолска № 175, 1373 София

Телефон/ факс

359 2 8029 100/ 8029 101

e-mail

diana_christova@abv.bg

Образование

 

 

Научна специалност

 архитектура

Степен

 докторант

 

 

Специалност

архитектура

Степен

висше

Професионална реализация

2006 – 2010

 

Проект-мениджър, Координация и администриране на проектите, Консултинг- А.Д.А “Архитектурно-дизайнерска агенция” ООД, София

2005 - 2006

Проект-мениджър, Координация и администриране на проектите, Консултинг-                        Архитектурно бюро “ГАУДИ”  ООД, София

2000 - 2005

 

Главен експерт, Маркетинг и офериране-ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД,  Централно управление-София

1996-2000

 

Главен архитект и супервайзер-ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД – ГБС-Проект, София

1995 - 1996

 

Архитект, проектант - АСИ “ГЛАВПРОЕКТ”, София

1993 - 1995

 

Научен сътрудник

КНИПИ “ГЛАВПРОЕКТ”, София

Научни интереси

Архитектурни конструкции, Зелена/Устойчива архитектура, Реновация

Членство в професионални организации

  1.  Камара на архитектите в България, от 1992г.; член на Международната Комисия за Евроинтеграция  от 2009г.;
  2. Съюз на Архитектите в България- от 1991г., Председател на Клуб на Бизнес-Партньорите на САБ от 2010г.
  3. Международен Съюз на Архитектите в България- от 2012г., Член на Работни групи по рекреация и спорт и ВЕИ

 

Водени лекционни курсове

 Светлина и цвят в архитектурата (МЕИ)

Учебни пособия

 -

Публикации

  •  Нови материали и технологии за приложение в дизайна на околното пространство и строителството- ръководство за проектиране на М-ство на строителството, в колектив     
  • Дизайн на средата за обитаване (естетически и функционални аспекти) - ръководство за проектиране на М-ство на строителството, в колектив     
  • Реновация на съществуващите панелни сгради (естетически аспекти) – ръководство за проектиране на М-ство на строителството, в колектив 
  •  Среда за обитаване за инвалидизирани лица –  ръководство за проектиране на М-ство на строителството, в колектив
  • Доклади и презентации на конференции у нас и в чужбина     

 

 

 

466 0.126