en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Учебен план за специализация "Строителни конструкции"

 
  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1

Стоманени конструкции - развитие на теорията и практиката

4 + 0 И

 

4
2

Стоманобетон - развитие на теорията и практиката

4 + 0 И

 

4
3

Метод на крайните елементи в строителната механика

2 + 1 И

 

3
4

Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции

3 + 0 И

 

3
5

Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране

2 + 2 И

 

5
6

Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения

2 + 2 И

 

5
7

Избираема дисциплина 1

1 + 2 Т

 

3
8

Избираема дисциплина 2

1 + 2 Т

 

3
 

 

 

 

 
 

Седмична аудиторна заетост, ч. – 28 ч.

 

 

30

 

 

 

 

 

  ВТОРИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1

Специални метални конструкции

3 + 2 И

 

6
2

Специални стоманобетонни конструкции

3 + 2 И

 

6
3

Технология на изграждане на сложни сгради и съоръжения

2 + 0 И

 

2
4

Специални въпроси в мостовото строителство

4 + 2 И

 

6
5

Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции

2 + 2 И

 

4
6

Избираема дисциплина 3

1 + 2 Т

 

3
7

Избираема дисциплина 4

1 + 2 Т

 

3
 

 

 

 

 
 

Седмична аудиторна заетост, ч. – 28 ч.

 

 

30
 
Дипломна работа
 

 

15
 

Л + У И - Седмичен брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У Т - Седмичен брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.

 
 
СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
№ по ред Наименование на учебните дисциплини Аудиторна заетост Семестър Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. от тях
лекции упр.
1

Архитектура на сгради и съоръжения.

45 15 30 І сем. 3
2

Зидани конструкции.

45 15 30 3
3

Конструкционни и изолационни материали.

45 15 30 3
4

Приложна математика

45 15 30 3
5

Дървени конструкции.

45 15 30 3
6

Специални методи на фундиране.

45 15 30 ІІ сем. 3
7

Строително предприемачество.

45 15 30 3
8

Възстановяване и усилване на метални конструкции.

45 15 30 3
9

Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции.

45 15 30 3
print Печат

 

222 0.066