Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ ГАЦОВ 
Лични данни
Научно звание

редовен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

 

e-mail

e_gatsov@mail.bg

  Образование  
1970 – 1976

ВИСИ – Архитектурен факултет – гр. София

Специалност

Архитектура

Степен

Магистър архитект

1992 - 1993 следдипломна квалификация по икономика - УНСС
Професионална реализация
2011 - до сега

ВСУ „Л. Каравелов” - главен асистент

2007 - 2011

ВСУ „Л. Каравелов” - редовен асистент

1991 – до сега

архитект на свободна практика

1980 - 1985 катедра „Градоустройство” - ВИАС - хоноруван асистент
1992 – 1996 „Колонел”ООД и „Агрин”ООД - гл. архитект
1989 – 1991

“Софстройпродукт” - гл. архитект

1986 - 1989

ИПМЖ - М-во на земеделието - н-к отдел

1984 - 1986

Кремиковски РНС - гл. специалист

1983 - 1984

НВИТО - Комитет по туризъм - специалист

1981 - 1983

ГДИС - СНС - специалист

1977 - 1981

Научно-изследователски сектор - ВИАС - специалист

1973 - 1974

„Промпроект” - М-во на леката промишленост - проектант

Научни интереси

Преподавателска и консултантска дейност в областта на архитектурата и градоустройството.

Проектиране и строителство на обществени, жилищни и промишлени сгради.
Членство в професионални организации

Съюз на архитектите в България – зам.-председател СПА 11

Камара на архитектите в България

Водени занятия

Абстрактна композиция - упражнения

Архитектурна композиция - упражнения

ВАП – Изобраз. средства в архитектурата - упражнения

Ваканционно селище - АП І - упражнения

Еднофамилна жил. сграда - АП ІІ - упражнения

Обществени сгради І - АП ІІІ - упражнения

Многофамилна жил. сграда - АП І - упражнения

Аграрни сгради - АП VІІ - упражнения

Промишлени сгради - АП ІХ - упражнения

Хотел - АП ХІІ - упражнения

Комплексна среда - АП ІV - упражнения

Промишлени сгради - САСС - упражнения

Сградостроителство ІІ - САСС - упражнения
Публикации Проекти и реализации в областта на жилищната, обществената и промишлената архитектура
 

 

491 0.464