en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Сборник с доклади

С една такса „презентация” в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат написани и публикувани на български и английски език.

Докладите се публикуват в сборник „Доклади XVI Международна научна конференция ВСУ‘2016“ във вид на статии. Всяка статия и нейното резюме се рецензира от анонимни независими рецензенти, като в повечето случаи това са членове на Международния научен комитет.

Сборникът се състои от няколко тома, статиите в които се разпределят и подреждат от редакторите на изданието - Дончо Партов и Венцеслав Стоянов (Почетен председател на ВСУ‘2016 и Зам.-ректор по научната дейност и сътрудничество на ВСУ).

Сборникът се идентифицира с международен издателски номер за периодично издание, който ще бъде ISSN: 1314-071X. Той се издава на хартиен носител и на оптичен носител - CD диск с кутия, съдържаща изданието в pdf-формат, с възможност за цветно разпечатване на статиите.

Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. С други думи организаторите на ВСУ‘2016 и редакторите не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. ВСУ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Фактът, че сте заявили участие в конференцията ВСУ‘2016 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com