bg

Logo

XVI
International
Scientific Conference

June 9-10, 2016
Sofia

Logo_VSU2016

The three volumes of Proceedings of conference have been prepared.
If you have any information, please contact.
Organising Committee of VSU'2016

Тhe contents
of the three volumes
of the Proceedings are:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

 

Accepted Abstracts

Note: The received applications and abstracts are arranged in alphabetical order, based on the title of abstract.  If you wish to make corrections, please contact the chairmen or secretaries of the Organizing Committee. We have the authors’ promise that the reports described in English will be presented in English.
The deadline full paper submission and conference fee payment is April 18 25, 2016 (Monday).

 

I. Architecture. Urban Planning and Urbanism. Arts and Conservation of Architectural Heritage.

APPLICATION OF POST INDUSTRIAL STYLE INTERIOR AND EXTERIOR
V. Sandeva, K. Despot

ARCHITECTURE IN XXI CENTURY– RE-USING ARCHITECTURAL IDEAS AND FORMS
N. Kurtović-Folić, A. Mirić

BRIDGES AS THE MOST IMPORTANT CULTURAL MONUMENTS OF MANKIND
D. Turnić, S. Zdravković, P. Petronijević, N. Davidović, N. Stojić

COMPOSER FORMS INTERIOR AND ЕXTERIOR DESIGN GRAPHIS LINES
K. Despot, V. Sandeva

CONTEMPORARY INTERIOR WITH A STRONG ECLECTIC TREND
V. Sandeva, K. Despot

DECORATIVE ELEMENTS OF CEILINGS IN BALKAN HOUSES OF ORIENTAL TYPE, PASA’S KONAK- SELAMLIK IN VRANJE
A. Mirić, G. Jovanović

ECONOMIC CRISIS, URBAN CULTURE AND ENVIRONMENTAL AWARENESS
D. Zlatkov, P. Mitković, S. Zdravković, M. Marinković, M. Keković

ECONOMIC EVALUATION OF CULTURAL HERITAGE AS POTENTIAL OF CITY DEVELOPMENT
N. Kurtović-Folić, N. Zivaljević Luxor

NEW PLANAR DOUBLE-LAYER TENSEGRITY GRIDS COMPOSED OF BASIC CUBIC MODULES
Y. Ilieva, V. Gomez-Jauregui, C. Manchado, C. Otero

PERFORMANCE BASED DESIGN AS A NEW APPROACH FOR SEISMIC DESIGN
D. Turnić, S. Zdravković, M. Marinković, T. Igić, S. Šaković

RESEARCH FOR THE AUTHORS OF REALIZED ARCHITECTURAL PROJECTS IN THE NORTHERN AXIS OF THE CENTRAL URBAN AREA OF SOFIA
A. Delieva, B. Borisov

RESIDENTIAL BALKAN ARCHITECTURE OF ORIENTAL TYPE ON THE TERRITORY OF SOUTHEAST SERBIA
G. Jovanović, A. Mirić

SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN DESIGN AND ARTWORK
K. Despot, V. Sandeva

АКТУАЛНИ АРХИТЕКТУРНИ ТЕНДЕНЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
Ант. Гороломов, Д. Власарев

АРХИТЕКТУРА НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПАНЕЛНИ КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ
Д. Попова

АРХИТЕКТУРНИ ПАРАЛЕЛИ: 1. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА АНТИЧНИ КУЛТОВИ И СЪВРЕМЕННИ САКРАЛНИ СГРАДИ
Адр. Сърбова

АРХИТЕКТУРНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДНИ КЪЩИ
Б. Манчева, Н. Николова

АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ МЕЖДУ СГРАДАТА НА ИНСТИТУЦИЯТА И СГРАДАТА НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА 
Пл. Генов

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРКОВЕ
В. Костадинов, Б. Манчева

АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННИ РЕШЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ЗА АВТОМОБИЛИ
Б. Манчева, Д. Илиева

АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИ И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИЛИЩНО-ОТБРАНИТЕЛНАТА КУЛА В ЕТРОПОЛЕ
Р.  Кирова

ВИДОВЕ ПОЧВИ И РАСТЕНИЯ ПРИ ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ ОТ ЕКСТЕНЗИВЕН ТИП
С. Василев

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА АГРАРНИ СГРАДИ
Б. Манчева-Велкова, Алб. Стоянова, Г. Буров

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СГРАДИ В КОННИ БАЗИ
Б. Манчева-Велкова, Г. Буров, Алб. Стоянова

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ ЗА СРЕДНО ГОЛЯМ КОМПЛЕКС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ С БОГАТО РАЗВИТА ОБЩЕСТВЕНА ЧАС
Б. Манчева-Велкова, Алб. Стоянова

ДИЗАЙНЪТ В АРХИТЕКТУРАТА – ИНТЕРИОРЕН, ЕКСТЕРИОРЕН, УРБАНИСТИЧЕН
Ина Ламбева-Семерджиева

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЛАНДШАФТИ
Цв. Йорданова

ЕСТЕТИКА НА ИНТЕРИОРНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ЧИСТИ СТАИ – МИНИМАЛИЗЪМ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Д. Костадинова

ЖИЛИЩНИ МОДУЛИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Пл. Генов

ЗА НЯКОИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗОБРЕТАТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО В ИНОВАЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА АВТОРА)
Янко Александров

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА: ФАСАДИ ОТ ВОДОРАСЛИ – УСТРОЙСТВО
М. Михайлова

ЗЕЛЕНА ФАСАДА – ВЕРТИКАЛНА ГРАДИНА – УСТРОЙСТВО
Кр. Атанасова

ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ ОТ ИНТЕНЗИВЕН ТИП
С. Василев

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ КАТО ЧАСТ ОТ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА СРЕДА
Цв. Йорданова, Н. Стоянова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПЛАНИРОВЪЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ КОСМИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ
Д. Костадинова, Цв. Жекова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО-ПЛАНОВИТЕ СХЕМИ НА ЛЕТИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ
М. Кръстева, Цв. Жекова

ИНТЕГРИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
 Ант. Владимирова, Цв. Жекова

ИНФОРМАЦИОННО - КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ НА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
П. Сотирова

КОНСТРУКЦИИ ОТ СГЛОБЯЕМ СТОМАНОБЕТОН ПРИЛОЖИМИ В АГРАРНИТЕ СГРАДИ
Б.Манчева-Велкова, Д. Илиева

КУЛТУРНИТЕ ЛАНДШАФТИ – КАТО ТИП НАСЛЕДСТВО И КАТО МЕТОД НА ОПАЗВАНЕ
М. Гуркова

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ УСТРОЙСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА КОМПЛЕКСИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИ КЛЪСТЕРИ
Д. Власарев

МОТИВИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП
Ир. Спиридонова

НАСОКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Ем. Галев, М. Гуркова, Д. Копринска

НЯКОИ НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ С ИЗОБРЕТАТЕЛСКА СТЪПКА
Янко Александров

ПЛАНИРАНЕ НА РЕКРЕАЦИОННА ОС И ПАРК НА ГРАД КОСТИНБРОД, РЕЗУЛТАТ ОТ УСТРОЙСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА "ОТДИХ" В ОУП НА ГРАДА И ОБЩИНАТА
Д. Власарев

ПОГРАНИЧЕН ОТБРАНИТЕЛЕН ВАЛ КРАЙ ДЮЛИНСКИЯ ПРОХОД
Ив. Димитров

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА БЪЛГАРИЯ
М. Гуркова, Ем. Галев, Д. Копринска

ПРЕПЛИТАНЕ НА ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ШИГЕРУ БАН
В. Мирева

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВЕНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ АГРАРНИТЕ СГРАДИ
Б. Манчева-Велкова, Ант. Гороломов, Ст. Александров

ПРОБЛЕМИ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ ПРИ ГРАДСКИ КРЪСТОВИЩА
П. Сотиров

ПРОТИВОДЕСАНТЕН ОТБРАНИТЕЛЕН ВАЛ КРАЙ ШКОРПИЛОВЦИ
Ив. Димитров

РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА „ЖИЛИЩЕ“ ПРЕЗ ХХ ВЕК
В. Мирева

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ПЛОЩИ НА ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ И ОПЕРАЦИОННИ БЛОКОВЕ В ПЛОЩИТЕ НА ХЛАДИЛНИТЕ КАМЕРИ
Л. Александрова

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ  В КАМЕРИ С ПРОПОРЦИИ НА ПЛАНА В СЪОТНОШЕНИЕ 1:2
Л. Александрова

РЕЦИКЛИРАНА АРХИТЕКТУРА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ХОТЕЛСКИ СТРУКТУРИ
М. Давчева

СИГУРНОСТТА И ОБИТАВАНЕТО В КОМПЛЕКСИТЕ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП
Ир. Спиридонова

СИЛОЗНИ СТОПАНСТВА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Б. Манчева, Св. Поповa, Н. Виденова

СОФИЯ И НЕЙНИТЕ ПОСТ-ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ. АСПЕКТИ И ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ В РАЗВИТИЕТО НА ИЗОСТАВЕНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ В ГРАДА
Ал. Бояджиев

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ ЗА СРЕДНО ГОЛЕМИ АВТОГАРИ С ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОБУСИ
Б. Манчева-Велкова, Г. Буров

СЪВРЕМЕНЕН ГРАДСКИ И ПАРКОВ ДИЗАЙН
Ив. Велчева

СЪВРЕМЕНЕН ИНТЕРИОРЕН ОБРАЗ НА АПТЕКИ И ДРОГЕРИИ
Д. Костадинова

СЪВРЕМЕННИ ОЛЕКОТЕНИ БЕТОНИ: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЕ В АРХИТЕКТУРАТА
М. Михайлова, Цв. Зидрова

СЪВРЕМЕННИ ПОХВАТИ В ДИЗАЙНА ЗА АРХИТЕКТУРАТА
Ина Ламбева-Семерджиева

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ШИВАШКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Б. Манчева-Велкова, Ант. Гороломов

ТЕРИОРИАЛНО-УСТРОЙСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ НА ГР. СОФИЯ
Ст. Аспарухов

ТИПОЛОГИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ В ГР. СОФИЯ И ПРИОРИТЕТИ ЗА НЕГОВОТО ОБНОВЯВАНЕ
Ст. Аспарухов, Ст. Димитров, Й. Радев

ТРАНСФОРМАЦИИТЕ НА ИНТЕРИОРА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В СОФИЯ
Д. Попова

УСТРОЙСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА МАЛКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КЛЪСТЕРИ В ПЛАНИНСКИТЕ И ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОНИ
Д. Власарев

ХОТЕЛИТЕ ПОД ВОДАТА – НОВО АРХИТЕКТУРНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
М. Давчева, Орл. Давчев

ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ, ДЕТАЙЛИ И ОРНАМЕНТИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА В РОДОПСКИЯ РЕГИОН
 Б. Козарев

ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ, ДЕТАЙЛИ И ОРНАМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА
Б. Козарев

ЦЪРКВАТА „СВ. ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” В САМОКОВ
Ел. Генова

 

II. Structural Mechanics. Structural Engineering. Earthquake Engineering.

40 YEARS HISTORY OF THE FIRST LARGE STEEL ORTHOTROPIC BRIDGE IN BULGARIA
D. N. Partov, V .K. Kantchev

A MODEL OF BILATERAL CLAMPED ARC FINITE ELEMENT OF A PLANE CIRCUMFERENCE
L. Petrova

A NOTE ON THE BI-NORMALIZED RESPONSE SPECTRA FOR THE 22, MAY, 2012 EARTHQUAKE (WESTERN BULGARIA 
Iv. Paskaleva, R. Ivanov

A SPECIFICITY OF SEISMIC EFFECTS ON STRUCTURES IN TERMS OF THE DYNAMIC PROPERTIES OF SOIL
N. Momčilović, S. Zdravković

AN ANALYTICAL SOLUTION OF REISSNER'S EQUATIONS OF PLATE BENDING FOR SOME PLATE TYPES AND LOADING
B. Mladenović, S. Zdravković, M. Mijalković, P. Petronijević

ANALYTICAL SIMULATION OF AIRCRAFT IMPACT INTO A CONCRETE TARGET
M. Miloshev, A. Zhelyazkov, P. Tashev, M. Kostov

ANALYSING OF THE CONDITION OF BRIDGES IN SOFIA
E. Ivanova, D. Miteva, H. Kalvachev, I. Staikov

ANALYSIS OF THE CREEP OF A SIMPLE BEAM
J. Drienovská, K. Tvrdá

ANALYTICAL EVALUATION OF BEAM-TO-COLUMN JOINTS
M. Ghindea , A. Catarig , R. Ballokand

A COMPARISON OF WIND EFFECTS ON A HIGH-RISE BUILDING USING CFD SOFTWARE AND 3D WIND GENERATOR INTEGRATED IN STRUCTURAL FEM SOFTWARE
R. Antal, D. Meri

BUILDING INVENTORY DATA FOR SEISMIC RISK ASSESSMENT AND MAPPING AT NATIONAL LEVEL
A. Kaneva

CFD SIMULATION OF WIND FLOW UPON A HIGH-RISE BUILDINGS COMPLEX
R. Antal, N. Jendzelovsky

COMPARATIVE ANALYSIS OF DESIGN METHODS FOR TIMBER SHEAR WALLS
I. Florenta, N. Țăranu, A. Secu, V. Lupășteanu

COMPARATIVE ANALYSIS OF FIRST PLY FAILURE AND PROGRESSIVE FAILURE FOR SYMMETRIC COMPOSITE LAMINATES
I. Dupir (Hudișteanu), N. Țăranu, V. Lupășteanu, D. Ungureanu

COMPARISON OF STATIC AND DYNAMIC STIFFNESS VALUE CHANGES FOR EMBEDDED AND SWALLOW FOUNDATIONS
Y. Gokhan Durgun

COMPARISON OF THE EXPERIMENTALLY DETERMINED MAXIMUM CRACK SPACING IN REINFORCED CONCRETE ELEMENTS, SUBJECTED TO BENDING AND MAXIMUM CRACK SPACING OBTAINED ACCORDING TO DIFFERENT REGULATIONS
I. Ivanchev

DEVELOPMENT OF A STOCHASTIC MATERIAL MODEL AT CONSTANT STRESS DISTRIBUTION IN STEEL CONSTRUCTION
Zhang Li , H. Pasternak

EFFECT OF CFRP LAMINATE BONDED LENGTH ON THE STRENGTH OF AXIALLY LOADED RECTANGULAR HSS STEEL COLUMNS
M. Atteya, A. Shaat, E. Sayed-Ahmed

EFFECT OF STIFFNESS CHANGE ON STATIC ANALYSIS OF MULTY- FLOOR RC FRAMES
B. Mladenović, M. Mijalković, S. Zdravković, D. Zlatkov, I. Kostadinov

EFFICIENCY OF USING LIGHTWEIGHT CONCRETE SLABS IN STEEL-CONCRETE COMPOSITE BEAMS
M. Lasheen, A. Shaat, A. Khalil

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF MAXIMUM, MEAN AND MINIMUM CRACK SPACING IN REINFORCED CONCRETE ELEMENTS, SUBJECTED TO BENDING
I. Ivanchev

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE TENSILE STRENGTH OF PULTRUDED CFRP COMPOSITE STRIPS
V. Lupasteanu, N. Taranu, D.Ungureanu, I. Dupir (Hudisteanu)

FACELIFT OF DANUBE BRIDGE IN BRATISLAVA
A. Tesár

FINITE ELEMENT ANALYSIS OF BOLTED JOINTS USING ANGLE CLEAT
M. Ghindea , A. Catarig, R. Ballok

INVESTIGATION OF SINGLE SHEAR BOLTED STEEL CONNECTIONS WITH VARIABLE SPACING OF BOLTS
O. Yilmaz, F. Tatlilioğlu, S. Bekiroğlu

MECHANICS OF ELASTIC STRUCTURES REINFORCED VIA THIN LAYER
A. Baltov, A. Yanakieva

MONITORING SYSTEM FOR THE STRUCTURES OF MONUMETS OF THE CULTURE
N. Kirova, L. Petrov, V. Likov, Z. Bonev, B. Ranguelov, L. Elenkov, V. Dalgacheva

NUMERICAL ANALYSIS OF LIGHTWEIGHT STRUCTURED SANDWICH BEAMS MADE OF STEEL
D. Shlychkova, H. Pasternak

NUMERICAL MODELLING OF THE TENSILE STRUCTURAL RESPONSE OF PULTRUDED CARBON FIBRE REINFORCED POLYMER COMPOSITE STRIPS
V. Lupasteanu, N. Taranu, D. Ungureanu, I.Dupir (Hudisteanu)

OBJECTIVES OF ASEISMIC DESIGN AND CONSTRUCTION
N. Momčilović, S. Zdravković

OPTIMAL TIES SYSTEM FOR THE SEISMIC UPGRADING OF RC STRUCTURES UNDER MULTIPLE EARTHQUAKES
A. Liolios, B. Folic, A. Liolios

PERFORMANCE EVALUATION OF WEAK-AXIS STEEL MOMENT CONNECTIONS
O. Yilmaz, S. Bekiroğlu

PERFORMANCE-BASED NON-LINEAR SEISMIC METHODS OF STRUCTURES: A REVIEW OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE LAST 20 YEARS
R. Folić, Mladen Ćosić

PROPERTIES OF TENSORS AND TENSOR-OPERATORS IN LINEAR VISCOELASTICITY
J. Sumec, I. Véghová

RISK MANAGAEMENT FOR THE STRUCTURES OF MONUMETS OF THE CULTURE
N. Kirova, L. Petrov, V. Likov, Z. Bonev, B. Ranguelov, L. Elenkov, V. Dalgacheva

SEISMIC HAZARD ASSESSMENT FOR 200 M TALL OFFICE BUILDING IN SOUTH-EAST SOFIA
S. Andreev

SEISMIC RESPONSE OF FRICTION PENDULUM BASE ISOLATED REINFORCED CONCRETE STRUCTURE
D. Stefanov, A.-M. Mitu

STABILITY ANALYSIS OF SHALLOW SHELL
J. Havran, M. Psotný

STABILITY AND VIBRATION OF IMPERFECT BEAM – LABORATORY EXPERIMENTS
L. Snirc, J. Ravinger

STONE ARCH BRIDGE OVER THE YANTRA RIVER NEAR BYALA IN THE LIGHT OF THE WORLD HISTORIC - CULTURE HERITAGE STRUCTURES
V. Petkov, D. Partov, M. Petkov, M. Bekirova

STRUCTURAL ANALYSIS FOR PONDING OF RAINWATER ON FLAT ROOF STRUCTURES - STATE OF ART
M. Petkov, D. Dinev, D. Partov

STUDY OF THE VIBRATION PHENOMENON OF CABLE-STAYED BRIDGES DUE TO WIND
A. Jdira

SYMPLY SUPPORTED RECTANGULAR PLATES IN SINGLE TRIGONOMETRIC SERIES WITH SYMETRY
L. B. Petrova

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BUILDING STRUCTURES
D. Zlatkov, S. Zdravković, P. Petronijević, D. Tunić, M. Keković

UNDERPINNING TECHNIQUES TO STRENGTHEN THE EXISTING BUILDING INFRASTRUCTURES
M. Solonaru, I. Lungu, M. Budescu, A. Alisa Găină

VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS IN ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL-CONCRETE BEAMS REGARDING CREEP OF CONCRETE, ACCORDING ACI209-R2 PROVISIONS, VERSUS AGE ADJUSTED EFFECTIVE MODULUS (AAEM) METHOD OF BAŽANT
D. N. Partov, V .K. Kantchev

WIND LOADING OF ADHESIVELY BONDED STEEL-STEEL FAÇADE JOINT
L. Ledecký, N. Stojković, Y. Ciupack, H. Pasternak, C. Mette, E. Stammen, K. Dilger

БЕЗУСЛОВНА УСТОЙЧИВОСТ НА МЕТОДИТЕ ЗА ДИРЕКТНО ИНТЕГРИРАНЕ ЗА КОНСТРУКЦИИ С НЕКЛАСИЧЕСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ
М. Иванова

ВЛИЯНИЕ НА КОНФИГУРАЦИЯТА НА ШАЙБИТЕ ВЪРХУ ДИНАМИЧНОТО РЕАГИРАНЕ НА РЕГУЛЯРНИ СТОМАНОБЕТОННИ СГРАДИ
М. Михайлова, Цв. Зидрова

ВЛИЯНИЕ НА НАПРЕЧНАТА ДЕФОРМАТИВНОСТ НА ПОЯСНИТЕ ПРЪТИ ОТ ФЕРМОВА КОНСТРУКЦИИЯ ВЪРХУ ОСОВАТА НАПРЕГНАТОСТ НА ПЪЛНЕЖНИТЕ ПРЪТИ
Вл. Матуски, Ан. Хандрулева, К. Казаков

ВЪРХУ НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА КОЛООС В ХОЛОНОМНА ПОСТАНОВКА
П. Греков

ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕМЕСТВАНИЯТА В КРЪГЛА ТРЪБА, ПОД ДЕЙСТВИЕ НА НАКЛОНЕНА СИЛА
В. Трифонова-Генова

ДИНАМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОТОПЕН ТРЪБОПРОВОД, ПРОВЕЖДАЩ ФЛУИД И ЛЕЖАЩ ВЪРХУ ВИНКЛЕРОВА ЕЛАСТИЧНА ОСНОВА
Д. Лолов

ДИНАМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА РАВНИННА КРИВА ТРЪБА С ПРОТИЧАЩ ФЛУИД, ЛЕЖАЩА ВЪРХУ ЛИНЕЙНО-ЕЛАСТИЧНИ ОПОРИ
Д. Лолов

ЕДИН ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА И ДЕФОРМАЦИИТЕ В КРЪГЛА ТРЪБА, НАТОВАРЕНА С ТАНГЕНЦИАЛНА СИЛА
В. Трифонова-Генова

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ УСИЛЕНИ С ПОЛИМЕРНА АРМИРОВКА
Ив. Георгиев, Д. Кисов

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТРИЕНЕ ЗА ФРИКЦИОННИ БОЛТОВИ СЪЕДИНЕНИЯ
Цв. Георгиев

ИЗПИТВАНЕ НА ИЗЛИВНИ ПИЛОТИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ СИЛИ
К. Йорданов, Д. Кисов

ИЗПОЛЗВАНЕ НА GENERAL METHOD ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА РЕБРЕСТО - ПРЪСТЕНОВИДНИ КУПОЛИ НА КРЪГЛА ОСНОВА
Л. Здравков

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЕДНОЕТАЖНИ СТОМАНЕНИ РАМКИ ПРИ СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № РД-02-20-2 И БДС EN 1998-1
Л. Здравков

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА –  ЧАСТ ПЪРВА: ЦИЛИНДРИЧЕН РЕЗЕРВОАР
Ст. Цветков

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА –  ЧАСТ ВТОРА: ПРИЗМАТИЧЕН РЕЗЕРВОАР
Ст. Цветков

КОНСТРУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗШИРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ (ПРИМЕР ОТ ПРАКТИКАТА)
М. Трайкова, Т. Чардакова

КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ФОРМУЛИ ЗА ДЪЛЖИНАТА НА ЕЛАСТИЧНИ ГЪВКАВИ ВЪЖЕТА
Д. Миташев, Св. Лилкова-Маркова

МАТРИЧНО СМЯТАНЕ С MATHCAD ЗА РАВНИННА СТАВНО–ПРЪТОВА СИСТЕМА
Ас. Стоянов

МОДЕЛИРАНЕ НА ANSYS НА УСИЛЕНА С НАДЛЪЖНИ СТОМАНЕНИ ПРЪТИ И НАПРЕЧНИ CFRP ЛЕНТИ ЗИДАНА КОЛОНА
Т. Тодоров, Ф. Рангелова

МОДЕЛИРАНЕ НА ОПОРНИТЕ УСЛОВИЯ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ УСИЛИЯТА В ЕТАЖНА ПЛОЧА
Л. Любенов, Яс. Михайлов

НЕЛИНЕЙНИ МОДЕЛИ НА СТОМАНОБЕТОННИ ВЪЗЛИ
Ил. Стойнова, К. Казаков, Р. Иванов

НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ АНАЛИТИЧНОТО РЕШЕНИЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ УРАВНЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА КОЛООС
П. Греков

ОБЩИ ДЕФОРМАЦИИ ОТ СЪСЪХВАНЕ ПРИ "ДЕБЕЛИ" СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗПЪЛНЕНИ С ЦИМЕНТ КЛАС S (CEM 32,5 N), СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 2
Евг. Георгиев

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА БЕТОННИ НАСТИЛКИ АРМИРАНИ СЪС ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ
Л. Хрисчев, Цв. Петрова

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗЧИСЛЕНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ЛЕК БЕТОН (1 ЧАСТ)
Ант. Гороломов

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗЧИСЛЕНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ЛЕК БЕТОН (2 ЧАСТ)
Ант. Гороломов

ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАМИРАНЕ НА КРИТИЧНИТЕ СИЛИ НА СИСТЕМА РАБОТЕЩА В ЕЛАСТИЧЕН СТАДИЙ
Ив. Вайсилов, Ив.Досев, К. Казаков

ОТЧИТАНЕ ТОЧНОСТИТЕ НА ПЪЛЗЕНЕТО И СЪСЪХВАНЕТО ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОВИСВАНЕТО НА ЕДНОПОСОЧНО АРМИРАНИ ПЛОЧИ СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 2
Евг. Георгиев

ПОВЕДЕНИЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ЕДРОПАНЕЛНА ФУГА
Р. Орлинов, Д. Атанасов

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Р. Орлинов

ПРАКТИЧЕСКИ НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦАТА НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КУХИНИ
Хр. Нешев

ПРЕМЕСТВАНE НА ОПОРИТЕ И ТЕМПЕРАТУРНИ РАЗЛИКИ ПРИ НАПРЕГНАТИ РАВНИННИ СИСТЕМИ ОТ ВЪЖЕТА
Д. Миташев, Св. Лилкова-Маркова

СЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛОЖНИ ПРОСТРАНСТВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
М. Найденов, Д. Кисов

СИМВОЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ РАВНОВЕСИЕТО НА РАВНИННА СИСТЕМА ОТ ТРИ ТЕЛА
Ас. Стоянов, Ив. Митев

СРАВНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ ПРИ ГРЕДА НА ЕЛАСТИЧНА ОСНОВА
Л. Любенов

СТАТИЧЕН НЕЛИНЕЕН АНАЛИЗ НА ДВУЕТАЖНИ СТОМАНЕНИ РАМКИ С ПРЕСЕЧЕНА Х-КОНФИГУРАЦИЯ НА ДИАГОНАЛИТЕ
Л. Райчева, Цв. Георгиев

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДИНАМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ
Д. Георгиева

УСИЛВАНЕ НА КОНЗОЛНИ РЕБРЕСТИ И ГЛАДКИ СТОМАНОБЕТОННИ  ПЛОЧИ
Г. Георгиев

УСИЛВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ НАСТИЛКИ
Г. Георгиев

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ПЛОЧИ - СТОЙНОСТИ НА КРИТИЧНИЯ ТОВАР ПРИ ПРОМЯНА НА ДЕБЕЛИНАТА И НА РАЗМЕРИТЕ В ПЛАН
Ст. Доспевски

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ПЛОЧИ - СТОЙНОСТИ НА КРИТИЧНИЯ ТОВАР ПРИ ПРОМЯНА НА ДЕБЕЛИНАТА И НА ОПОРНИТЕ УСЛОВИЯ ПО КОНТУРА
Ст. Доспевски

ЦЕЛЕВА ФУНКЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНО ТЕГЛО НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ С ОБТЕГАЧИ
П. Стоянов

ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА БЕТОННИ НАСТИЛКИ С ИЗПОЛВАНЕТО НА ОБЕМНИ КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ
Л. Хрисчев, Вл. Матуски, Цв. Петрова

 

III. Geodesy. Geotechnical Engineering. Road & Railway Engineering. Tunnelling. Hydraulic Engineering.

A STUDY OF GEOCELL REINFORCED SOFT SOIL FOUNDATION FOR HIGH EMBANKMENTS AND HIGHWAYS
M. Hasan Ali, G. Bhandari, A. Rotaru, A. Boboc, V. Boboc

AN ANALYSIS ON THE BEHAVIOUR AND PERFORMANCE OF SOME EXPERIMENTAL SECTORS OF ROADS IN THEIR OPERATION
A. Boboc, A. Rotaru, V. Boboc, G. Bhandari, P. Aitch

IAPPLICATION OF NUMERICAL AND EXPERIMENTAL METHODS IN RISK MANAGEMENT OF NATURAL DISASTERS, TRANSPORT ACCIDENTS AND INDUSTRIAL CRASHES
V. Jivkov, P. Philipoff, A. Paneva, I. Didenkulova, P. Getcov, G. Sotirov, G. Mardirossian, A. Kovachev, S. Velkoski, P. Mandiev, S. Doneva, M. Elenkova

BRIDGES AS A SYMBOL OF CONSTRUCTION
S. Zdravković, D. Zlatkov, M. Stanojev, S. Živković

MONITORING SYSTEM FOR GEOPHYSICAL AND CLIMATE FIELDS IN BULGARIA AND BLACK SEA REGION
V. Jivkov, P. Philipoff, A. Paneva, I. Didenkulova, P. Getcov, G. Sotirov, G. Mardirossian, A. Kovachev, S. Velkoski, P. Mandiev, S. Doneva, M. Elenkova

ONE DIMENSION SITE CONDITIONS ANALYSIS UNDER SEISMIC ACTIONS
A. A. Găină, A. Nicuță, M. Solonaru

ГЕОТЕХНИЧЕСКИ МОНИТОРИНГ НА СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ
Г. Франгов

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМНАТА КОРА ОТ ТЕХНОГЕНЕН ХАРАКТЕР В РАЙОНА НА МИРОВСКОТО СОЛНО НАХОДИЩЕ
Ц. Ценков, Н. Димитров

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОРЕКЦИЯТА ЗАРАДИ РЕЛЕФА В ПЛАНИНСКИТЕ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ
Б. Астарджиев

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАКЛОНЯВАНЕТО И ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВИСОКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗРАВНИТЕЛНИ РАВНИНИ И СЕЧЕНИЯ
Ант. Ангелов, П. Пенев

 

IV. Building Materials. Technology, Management and Economics of Construction. Construction Law.

AN INVESTIGATION ON THE PROPERTIES OF CULTURED MARBLE
E. Luga, E. Saliasi

CONCRETE SHRINKAGE MECHANISM AND EXAMPLES OF CONCRETE WITH DIFFERENT RECYCLED AGGREGATES
I. Despotović, K. Janković

COOPERATION BETWEEN CIVIL ENGINEERS AND ARCHITECTS IN THE DESIGN OF BRIDGES
S. Zdravković, B. Mladenović, I, Kostadinov, M. Marinković

PECULIARITIES OF CARBONATION PROCESS OF CONCRETE CONTAINING RECYCLED CERAMIC AGGREGATE
R. Zaharieva, B. Petrov

THE MOST SUITABLE RISK MANAGEMENT TECHNIQUES DURING LIFE CYCLE OF THE CONSTRUCTION PROJECT
J. Mancheva,V. Popova

THE ROLE OF THE HUMAN FACTOR OF THE RISK MANAGEMENT PROCESS
J. Mancheva

WAYS OF USING CARBON NANO-ADDITIVES TO CONTROL THE PROPERTIES OF CEMENT COMPOSITES
M. Sukhanevych

USING PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS TO IMPROVE INFRASTRUCTURE PROVISIONS: THE CASE OF ALBANIA
J. Keci

ДИНАМИКА НА ЛЮЛКОВА ПРЕСЕВНА УРЕДБА С ПРАВОЛИНЕЙНИ ДВИЖЕНИЯ В ХОРИЗОНТАЛНА РАВНИНА 
Ст. Пулев

ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА БЕТОННИТЕ НАСТИЛКИ
В. Стоянов, С. Коленцов

ЕДИН ТРИМАСОВ МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИБРАЦИОННА ПРЕСЕВНА УРЕДБА
Ст. Пулев

ЕДРОРАЗМЕРЕН КОФРАЖ – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Оф. Лазова-Велинова

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАГРЯВАНЕТО НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ И ФИНИШНО ПОКРИТИЕ ЗА ETICS ПОДЛОЖЕНИ НА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ
Ал. Алексиев, Л. Хрисчев

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИМОСПОСОБНОСТТА НА ВЪЗЛОВО СЪЕДИНЕНИЕ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДЪРВЕСИНА
Г. Ангелов, Хр. Бояджиев

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОГРАЖДАЩИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА БАЗА КАПИЛЯРНО-АКТИВНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
Пл. Чобанов, К. Ненов

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗРУШИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО НАТОВАРВАНЕ НА ВЪЗЛОВО СЪЕДИНЕНИЕ В ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
Г. Ангелов, Хр. Бояджиев

ИЗСЛЕДВАНЕ НАЧИНИТЕ ЗА РАННО ДЕКОФРИРАНЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ КОФРАЖНИ СИСТЕМИ
Ст. Бакърджиев, Оф. Лазова

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЪРВЕНИТЕ ГРЕДИ КАТО КОФРАЖЕН ЕЛЕМЕНТ
Оф. Лазова-Велинова

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОМЯНАТА НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ОТ ПОЛИСТИРЕН ПОДЛОЖЕНИ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Ал. Алексиев, Л. Хрисчев , Р. Ганев

КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ДЕФЕКТИТЕ НА ДЮБЕЛНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ЕПЖС
Л. Хрисчев, Д. Сотиров, В. Славчев

КАЧЕСТВО, ДЕФЕКТИ И ГАРАНЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Н. Александров

КОРОЗИЯ НА БЕТОНИ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ХЛОРИДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ В МОРСКА ВОДА
С. Коленцов

НЕЗАВИСИМОСТ НА МЕНИДЖЪРИТЕ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРА НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
Н. Михайлов

НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАКТИКА В ПОДДЪРЖАНЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ
Н. Александров

ОРГАНИЗАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА
М. Милачкова

ПРЕДИМСТВА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОФРАЖНИ СИСТЕМИ ЗА РАННО ДЕКОФРИРАНЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕТАЖНИ КОНСТРУКЦИИ
Ст. Бакърджиев, Оф. Лазова

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ЕДИНЕН СТРОИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ
Д. Недялков

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОПЛИ И ГОРЕЩИ БЕТОНОВИ СМЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА СГЛОБЯЕМИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ
Б. Велев, С. Мотев

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОФРИРАНЕТО НА ВЕРТИКАЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ С РАМКОВИ КОФРАЖИ
Сл. Бочуков, Л. Хрисчев, Д. Пардонова, М. Димитров

СТРАТЕГИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ У НАС, С ЦЕЛ КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО НА ПАЗАРА
М. Милачкова

СИЛОЗИ ЗА ЗЪРНО И ОБОРУДВАНЕТО КЪМ ТЯХ. ИЗБОР НА БРОЙ СИЛОЗНИ КЛЕТКИ. ФОРМИ НА ИЗТИЧАНЕ И СВОДОВ ЕФЕКТ
Св. Попова, Н. Виденова

СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА КАТО „СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА” В ОБЛАСТИТЕ НА ЗНАНИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
В. Желязкова

СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Н. Виденова, Св. Попова

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС
Д. Недялков

СЪСТАВ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА АНТИЧНИ РАЗТВОРИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ В РИМСКИ ГРАД „НОВЕ“
Ф. Ончева, Д. Бошнаков

УСИЛВАНЕ НА ЗИДАНИ КОЛОНИ С CFRP ВЛАКНА. НОСИМОСПОСОБНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Т. Тодоров, Ф. Рангелова, П. Христов

ХОРИЗОНТАЛЕН НАТИСК НА БЕТОННАТА СМЕС ВЪРХУ КОФРАЖИТЕ ЗА СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ
Яс. Михайлов, Л. Любенов


V. Sustainable Construction. Energy Efficiency. Net-zero Energy Building. Environmental Engineering and Environmental Security.

CARBON FOOTPRINT OF CONCRETE: ANALYSIS OF VARIOUS ASPECTS
Y. Kancheva, R. Hadjieva-Zaharieva

ECOLOGICAL PROFILE ASSESSMENT AS OPTIMISATION CRITERIUM IN INNOVATION THERMAL INSULATION PRODUCT DEVELOPMENT
R. Zaharieva, Y. Kancheva, A. Dobrudjalieva

ROOF GREENHOUSSES-A POSSIBLE SOLUTION TO REDUCE THE HEAT ISLAND EFFECT IN CITIES
C. Vladoiu, V. Cotorobai, I.-C. Cotorobai, A. Cobzaru

SMART GLASS FOR DYNAMIC CONTROL OF BUILDING ENERGY PERFORMANCE
V. Cotorobai, C. Vladoiu, S. Brata, I.-C. Cotorobai

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2016 Г. 
Б. Захаринов, М. Пейчинова, Цв. Фердинандов

АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ И ИЗМЕРВАНИЯТА В КАЛОРИМЕТРИЯТА
Ил. Митова, Анна Ташева, В. Петкова

АРХИТЕКТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ В ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ
Юл. Илиева

ВЛИЯНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ ВЪРХУ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ
Ив. Маринова, Ст. Александров, Н. Виденова

ГЕОРАДАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕНАТА НА МИКРОЯЗОВИР МЪРЧАЕВО, ОБЩИНА ПЕРНИК
Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров

ЕНЕРГИЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ОТПАДЪЧНАТА БИОМАСА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ
Б. Захаринов, М. Пейчинова

ЗЕЛЕНИЯТ ПОКРИВ – ИНОВАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ГРАДОВЕТЕ
Ек. Серафимова

ИНОВАТИВНИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ФАСАДНИ РЕШЕНИЯ
Ив. Маринова, Д. Илиева, Св. Попова

МАКСИМАЛНИ ЛЕТНИ СТОЙНОСТИ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ ПО НАКЛОНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С РАЗЛИЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ
Ст. Иванова

МАКСИМАЛНИ ЛЕТНИ СТОЙНОСТИ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ ПО ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ СГРАДНИ ПОВЪРХНОСТИ
Ст. Иванова

НЕТИПИЧНИ ТОПЛИННИ МОСТОВЕ – РЕШЕНИЕ НА ВРЪЗКА НЕНОСЕЩА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ВЪРХУ СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
Пл. Чобанов

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КАЛОРИМЕТРИЧНИТЕ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ С РАЗЛИЧЕН РАЗМЕР НА ПОРИТЕ
А. Ташева, В. Петкова, Б. Костова

ПРОМЯНА НА КОЕФИЦИЕНТА НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ ПРИ КЛЕТЪЧНИ БЕТОНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА ЗА УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
Пл. Чобанов

ТЕРМОПОМПИ – ФИЗИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Ант. Гороломов, Л. Максимов, Ив. Маринова

УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО – ПРОУЧВАНЕ, ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Ек. Серафимова


VI. Innovations in Education. E-Learning in Architecture and Engineering Education.

АРХИТЕКТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ДНЕС (ЛИЧНИ БЕЛЕЖКИ, НАБЛЮДЕНИЯ И КОМЕНТАРИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ)
К. Бояджиев

ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
М. Гюлеметова

КАЧЕСТВО В АРХИТЕКТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
В. Стоянов

25.03.2016
Organizing Committee of VSU'2016

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com