en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Изисквания към докладите

Пълният текст на доклада(ите) трябва да бъде подготвен и изпратен като файлове с разширение doc и pdf и не трябва да превишава 6 (шест) страници, включително илюстрациите.

Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени във файловете Template_VSU2016_BG (за доклад, написан на български език) и Template_VSU2016_EN (за доклад, написан на английски език), които можете да изтеглите от тази страница. Препоръчваме да пишете доклада си във файл копие от шаблон, изтеглен от страница Шаблони, за да се гарантира спазване на изискванията за форматиране и добрия вид на сборника доклади.

Пълният текст на докладите трябва да се качи на този сайт (ако сте се регистрирали през "Нова регистрация") или да се изпрати на Организационния комитет до 18 април 2016 г. на имейл адреси: conference_bg@vsu.bg (за кореспонденция на български език) и conference_en@vsu.bg (за кореспонденция на английски език). Доклади, получени след тази дата, няма да бъдат публикувани в Сборника с доклади.

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com